Referater

Bestyrelsesmøde d. 27.02.2022

Referat bestryrelsesmøde 27.2.2022

Tilstede: Mette, Malene. Tove, Karin. Speciel gueststar: Henning

Inden start på møde takkede Mette for valg. Mette vil ikke lave den store revolution men i store træk fortsætte det gode arbejde Torben har udført i så mange år.

AD1 Kassereren orienterer om status på regnskab og medlemstal.
Vi har pt knap kr. xxx i beholdning. Deraf skal omkring kr. xxx sendes til HB og område. Vi forventer en udgift til grus og arbejde med vejen til klubhuset. Peter har kontakt til en der kan skrabe af og Torben til en der kan leverer grus, det bliver sandsynligvis ikke den helt store udgift.
Vi er 34 medlemmer. 25 aktive. 7 sektion 1. 2 passive. Vi forventer at være 32 når sidste frist for betaling er overskredet.

AD2 Fordeling af arbejdsopgaver i den nye bestyrelse, herunder køreplan for Karins udtrædelse af bestyrelsen.
Start med en kort beskrivelse af sekretæropgaverne som Karin har. I overskrifter: hjemmeside (sammen med Kurt), ansøgning skov, tilmelding konkurrencer, pokalregnskab, referater. Dertil kommunikation til medlemmer og opfølgning på henvendelser fra område og hovedbestyrelse. Det sidste fordi aftalen med Torben var at han skulle være formand og intet andet.
Tove sagde at Kurt gerne vil have hjemmesiden og skoven og at Mads muligvis gerne vil have pokalregnskabet.
Efter en del meningsudveksling og ueninger blev følgende besluttet:
Hjemmeside: Kurt overtager den alene. Karin ændre kontakoplysninger. Kurt kan vælge nyt password.
Skov: Kurt overtager. Kurt bestemmer selv om vi skal have 2 brugernavne. Reglerne for åbne bookinger overholdes naturligvis. Vi aftaler med Helsingør hvis vi søger skov i deres område. Vi fortsætter med at booke Grønnæsse 3 gange om måneden og Aggebo, eller en anden skov, 1 gang. Der er en del argumenter for at bibeholde Grønnæsse som primær skov til træning. Bl.a at skoven er god til alle og, ikke mindst, at vi fastholder til knytning til Frederiksværk . Karin ændre kontaktoplysninger. Kurt kan vælge nyt password.
Tilmelding konkurrencer: Tove overtager til efterårets konkurrencer. Vi fortsætter med at tilmelde alle der kan, også selv det er flere end pligten kræver. De dommere og figuranter der ikke er skrevet på tilmeldingslisten skal spørges. Vi lurerpasser ikke men tilmelder dem vi har.  
Pokalregnskab: Karin gør alt klar. Mads eller en anden overtager til efteråret.
Referater: Tover overtager.
Kommunikation til medlemmer: fortsætter som nu. Besked om skov og andet generelt, på hjemmesiden, Kurt opdaterer. Referater, Politihunden og andet som alle skal se, på mail, Tove sender. Besked til alle medlemmer skal sendes så mailadresserne ikke er synlig. Opdatering af medlemsliste er kassererens ansvar. Besked medlemmer imellem, på facebook.
Henvendelser fra område og hovedforening: Ind til videre fortsætter vi som nu. Karin giver besked til Mikkel om den nye sammensætning i bestyrelsen.

Kassererer opgaven er ikke i spil lige nu. Heninng og Karin aftaler om overdragelse og når det er plads indkaldes til ekstraordinær generalforsamling for at vælge en ny kasserer. Det forventes at være på plads efter sommerferien.

AD3 Fremtidig mødefrekvens.
Ingen aftale om anderledes mødefrekvens lige nu. Aftalt at vi holder et hurtig opfølgningsmøde det bliver 10.4

AD4 Status træning og arealer.
Vi skal have struktur på træning af de nye hunde så vi går målrettet mod kåring. Mette er tovholder på hold for dem med start 9.3. Herefter 16.3, 30.3, 6.4 og 14.4 (som også er arbejdsdag). Efterfølgende aftales nye datoer.
Der bliver lydighedscup i år. 5 afdelinger heraf to med Taastrup. I foråret den 1.5 og 11.6, der med Taastrup. Efteråret bliver efter DM. Datoer følger.

AD5 Sommerfest/fødselsdagsfest.
Bliver som bekendt en anelse anderledes i år. Belsuttet at vi ikke holder auktion. Belsuttet at Kurt får et beløb fra kassen som tilskud.

AD6 Eventuelt.
Vi ansøger om en hjertestarter. Malene bliver kontaktperson. Karin søger.
1.5 inviterer vi knallertkluben til grill efter lydighedscupen. Det er samtidig et uformelt medlemsmøde hvor Mette vil fortælle om den nye bestyrelses ideer. Mette forsøger at få en 11’ figurant så vi kan slutte dagen med en omgang bidetræning. Hvis der er stemning for det bliver første søndag i maj fremover grill med knallertkluben.
Karin bestiller nye streamere til bilerne, dem vi har nu er ikke det rigtige logo. De bliver til fri afbenyttelse.   

KH 05.03.2022