Hunden taler hundsk....

 

Aggression i hverdagen. 😠

Menneskets afgivelse af aggressionssignaler på hundsk!

Spørgsmål: Hvorfor bider hunde sine hundeførere, uagtet hundeførerne faktisk ikke gør noget forkert!

 

Mennesket taler hundsk uden at have lært det – hunden skal først lære at tale mensk.

 Er denne skrivelse sandheden – måske ikke, men et godt stykke på vejen. 

 Noget af det første en hundefører lærer er, at man skal have et godt flokforhold med hunden.

Er flokforhold skal virke begge veje - Yin og Yang skal være slået til.

Det første en hundefører ophører med: Yin og Yang.

 

Man går bare ud på banen og begynder at træne – uden at have Yin og Yang via leg/kontaktøvelser.

Mangen en hund har endda fået en negativ oplevelse bare ved at komme ud af bilen, for der er

måske aldrig blevet trænet ro omkring åbning af buret.

 

Og så begynder det at gå galt! …………”det er hunden, der starter aggressionerne.!”

Både hunden, men så sandelig også mennesket viser og sender aggressionssignaler.

Hvordan går det så med flokforholdet?

 

For at hundeførerne skal vide, hvilke af hundens aggressionssignaler, man selv kan udsende,

ja så skal man først kende til hundens signaler.

For vi kan tale hundsk uden at have lært det – hunden skal først lære at tale mensk.

 

Aggression bliver mange steder kaldt for Forsvarsdrift, hvilket er noget misvisende.

Hvis alle hunde havde forsvarsdrift, ville de kun forsvarer sig – og ingen ville starte en aggression!!

 

Hundens aggressionstegn

 

 Alle levende væsner har evnen til at udvise aggressioner, men et sundt velfungerende individ går ikke

til yderligheder uden først at afgive advarsler og trusler.

Hunde er generelt ikke konfliktsøgende og vil ikke udvise aggressioner uden grund.

Man skal lære hundens signaler, som har stor betydning og kan være med til at forebygge konflikter.

 For bedre at kunne forstå dette bruger hunden sine aggressionstegn:

  

DE GRØNNE TRIN

1 Ingen reaktion (tanker)

2 Stiv krop – stive ben

3 Dæmpende signaler – konfliktforebyggende – f.eks. at gabe, smaske mv.

 

DE GULE TRIN

4 Kraftigere dæmpende signaler – f.eks. dreje hovedet væk - gå væk - vende siden til.

5 Omdirigerede adfærd – selvdæmpende adfærd – fx rulle rundt, klø sig, bide i objekt.

6 Knurren stigende til advarende gøen – afstandssøgende signal (advarsel: skrid med dig)

7 Blottende tænder – afstandssøgende signal (sidste advarsel)

8 Vægten lægges på forbenene - truende position – evt. med rejste børster,

 

DE RØDE TRIN

9 Udfald – afstandssøgende (trussel) – laver udfald uden bid

10 Snapper ud – stærkt afstandssøgende (trussel) – bider kun overfladisk og slipper straks.

11 Markerende bid – (nu er det alvor) – bider og får fat, men ikke for at skade.

12 Bider – angriber – bider for virkelig at bide - vil være yderst skadelig.

 

En hund, der bider i aggression, vil bide og slippe – bide og slippe – bide og slippe……….

Den slipper for at give det andet individ en chance for ”overgive sig”, men når nr. 12 Bider

indtræder så bliver der gået ”til stålet” på alle tænkelige og utænkelige måder.

 Aggression kan stoppes under de grønne trin – og måske på de gule trin.

Rækkefølgen i Grønne – Gule – Røde trin er kronologisk, men hvilke undersignaler hunde vil benytte

sig af er op til hunden.

Nogle hunde benytter alle trin, medens andre springer nogle over – i virkeligheden er der sikkert mange

flere trin, men mennesket skal jo kunne opfange og forstå.

 

 MENNESKETS AFGIVELSE AF HUNDE AGGRESSIONTEGN.

 Lad os lege lidt med hundens aggressionstegn og oversætter dem til, hvad hundeføreren gør.

Læs hver linje stille roligt og skab et billede. 

 • Hundeføreren kommanderer hunden på plads.
 • Hundeføreren indtager en retstående positur = 2 Stiv krop – stive ben
 • Signalet er enstrenget hierarki – et aggressions tegn.
 • Hunden sætter sig på plads.
 • Hundeføreren har nu kun kort tid, hvorefter der skal sendes et 3 Dæmpende signaler
 • Dette gøres ved at hundeføreren bevæger sig – gående på plads/ros.
 • Alt er i orden og giver ingen problemer.

 Hvorledes ser det så ud, når hundeføreren gør det forkert.

 • Hundeføreren kommanderer hunden på plads.
 • Hundeføreren indtager en retstående positur = 2 Stiv krop – stive ben
 • Signalet er enstrenget hierarki – et aggressions tegn.
 • Hunden sætter sig på plads.
 • Hundeføreren bliver stående for længe og tryk avler modtryk.
 • Hunden starter 2 Stiv krop – stive ben
 • Hunden kan ikke blive siddende eller rejser sig. 

og hvad sker så: 

 • Hundeføreren retter hunden kortvarigt med hænderne, altså 9 Udfald
 • Da dette ikke virke, bliver der taget fat i hunden, altså 10 Snapper ud
 • Da dette ikke virker, så tages der hårdt fat, altså 11 Markerende bid 

Hunden svarer med tiden igen: 

 • Hunden begynder at 10 Snappe ud efter hænderne.
 • Efterfulgt af 11 Markerende bid
 • Og endeligt 12 bider.

 Yin og Yang er nu forsvundet på noget så simpelt som en på plads øvelse og bare fordi

hundeføreren blev stående for længe.

For længe vil jeg mene er over 5 sek.