Referater
Referat bestyrelsesmøde 20.1.19

Referat bestyrelsesmøde 20.1.2019 i klubhuset

Tilstede: alle undtaget Mette og Jens B

AD 1 Godkendelse af referat og protokol
Godkendt

AD 2 Kassereren orienterer
Økonomien ser stadig rigtig fin ud. Der var et lidt skuffende overskud på Sjællandsmesterskabet. Besluttet i samråd med Kurt Verup at sætte startgebyret op. Selv om vi ikke betalte det hele af 1. præmien er det en stor udgift med en billet til DM. Der er i budget 2019 ikke medtaget evt. indtægter fra bladdrift og heller ikke budgetteret med udgifter til flytning af klubhus/indkøb af et nyt. Begge poster er for usikre.

AD 3 Status træning
Der er et højt aktivitetsniveau. Trods de noget kaotiske træningsforhold vi har lige nu, kommer folk til de faste dage og aftaler at mødes forskellige steder de andre dage. Når vi, forhåbentlig snart, får styr på hvor vi skal være fremadrettet, bliver fællestræning lidt mindre anarkistisk. Lørdagsholdet med fokus på lydighed lader til at være uinteressant for de fleste så det fortsætter ikke efter sidste samling i starten af februar     

AD 4 Klubhus, fremtid
Vi havde et super godt møde med Halsnæs kommune i starten af året. Status lige nu er at vi afventer tidshorisont fra Forsyningen og besked fra kommunen om vi kan være på Cross banen. Tom har en kontakt til flytning af klubhuset med kan ikke få en pris før vi ved hvor langt det skal flyttes. Karin rykker Forsyningen for svar og har kontakten til kommunen. Vi har aftalt at vi ikke bruger flere penge på Cross banen før vi har fået tilladelse til at være der. Hvis Forsyningen og/ eller Halsnæs kommune ikke vil betale for at flytte vores hus gør vi det selv, og kan også selv betale for at få det renoveret.

AD 5. Generalforsamling, ny suppleant, indkommende forslag.
Formandens beretning læst op og godkendt. Ny suppleant vælges på GF. Der er lige nu ingen indkommende forslag.

AD 6. Områdemesterskab, hvem gør hvad, hvem stillet hvor.
Det er på plads. Torben er øvelsesleder, Karin ordner papirarbejdet. Vi skal have udtagelseskonkurrence i kriminalklassen, det bliver i øvelse 1-8 og 11. Vi søger Grønnæsse skoven til konkurrencen.

Der er tilsyneladende kommet en opblødning i forhold til afholdelse af øvelse 10 fordi hovedforeningens formand har haft kontakt til Skov og naturstyrelsen. Karin Følger op på det- Opfølgning: Referat fra forrige HB møde nævner i referater det her ”1: Meddelelser fra formand: Statsskove: Skov- og naturstyrelsen har efter møde med vores formand valgt at sidestille træning igennem Dansk Politihundeforening med træning af hunde fra Politiet. Forudsætningen er dog, at der er en uniformeret repræsentant tilstede, som har ansvaret for brugen af tilladelsen. Formanden får afklaret med Skov- og naturstyrelsen, hvordan det rent praktisk skal udmøntes. HB besluttede, at ovennævnte mulighed indtil videre kun gælder for konkurrencer og ikke den daglige træning. Den daglige træning skal fortsætte under de nuværende aftaler - herunder bl.a. booking af hundetræning på Skov- og naturstyrelsens hjemmeside”

Der har været HB møde igen i januar men endnu intet referat fra det. Torbens oplysninger fra Jan giver en noget anden udlægning så Karin afventer næste referat og tager efterfølgende kontakt til Nordsjællands Skov og naturstyrelse.

AD 7. Områdebestyrelsesmøde, hvilke konkurrencer vil vi have i efteråret.
Helst ingen. Vi har Sjællands mesterskaber som er en stor konkurrence. Hvis vi ikke kan slipper er det U2 eller udtagelsen i kriminalklassen, og den sidste kun hvis der ikke kommer mere end 7 hunde.

AD 8
DM bøger og pokaler fra klubmester skal være klar til Generalforsamlingen (i år)

 

KH 


Referat bestyrelsesmøde den 7.10.18

Referat bestyrelsesmøde den 7.10.18 i klubhuset

Tilstede: alle undtaget Jens B

AD 1. Godkendelse af referat og protokol
Godkendt

AD 2. Kassereren orienterer
Beholdning pr. dags dato er ca. kr. 78.000. Der kommer udgifter til lys og andet på cross bane og til præmier men alt i alt er vores økonomi virkelig god. Der har været et godt bidrag fra bladdriften. Vi talte om ølkassen og Torben vil opfordre alle til at betale hvad de skylder, der er lidt for mange streger lige nu. Vi savner svar fra områdelederen mht. mulighed for vores forening kan få samme ordning som andre idrætsforeninger så vi kan slippe for gebyr på mobil pay.

AD 3. Status, træning, areal, klubhus
Der er stor aktivitet og der kommer mange til de faste træningsdage undtaget torsdag aften. Vi har ingen afklaring på fremtiden for vores klubhus. Vi mener ikke forsyningen har givet besked på den rigtige måde så vi afventer stadig at de tager kontakt. Cross banen er det bedste bud på et brugbart sted fremadrettet. Vi kan bruge det lokale vi har fået stillet til rådighed til at have et køleskab og en kaffemaskine og der er plads til cykel og springbræt. Til store arrangementer kan vi låne skolen. Vi tager kontakt til Halsnæs kommune og spørger om vi kan forpagte marken for et lille beløb, evt. mod at holde marken slået.  Samtidig skal vi have en form for tilladelse til at være på arealet med hundene.

AD 4. Nye medlemmer
Kort debat om vi skal have et andet koncept til nye medlemmer. Enighed om vi fortsætter som hidtil. Der skal arrangeret fælles spordage et par gange om året, første gang i starten af 2019. Derudover kan vi lave fællestræning i grusgraven i foråret og i øvrigt også bruge arealet ved genbrugspladsen til en lidt anderledes form for fællestræning. Efterfølgende har Kurt Verup meldt sig som den der tager imod de nye medlemmer. Kontakt på hjemmesiden er rettet.

AD 5. Årsfest
Alt er på plads. Til ordinær generalforsamling vil vi hører om der er stemning for en sommerfest og så give pokaler til juleafslutningen i stedet for den nuværende form. 

AD 6. Klubmesterskab
Afholdes den 24 og 25.11. Kåringshundene skal stille i alle øvelser for at være med.

AD 7. Eventuelt
Der skal opslag på Heden og hjemmesiden om juleafslutning. Mette over LC og vil lave et nyt koncept så det er andre øvelser og 4 gange årlig i stedet for 6. Kunne være øvelse 7 og 11 med udgangspunkt i patruljeklassen

 

KH


Referat bestyrelsesmøde 10.6.18

Referat bestyrelsesmøde 10.6.18 i klubhuset

Tilstede: alle undtaget Jens B

AD1 Godkendelse af referat og protokol
Godkendt

AD2 Kassereren orienterer
Vi har fin økonomi. Beholdningen er ca. kr. 55.000.

AD3 Klubhus. Hvem gør hvad
Vi afventer officiel besked fra Forsyningen om vores klubhus. De skal komme med en løsningsmodel og vi vil på påberåbe os aldershævd. Torben tager bolden med John og evt. Morten A. Cross banen er 1. prioritet for placering af en skurvogn, vi kan også bruge cross banens lokaler og være på skolen. Tom har kontakten til cross banen. Vi kan stadig være på Heden og bruge arealet ved genbrugspladsen til træning.

AD4 Status træning og arealer
God aktivitet på Heden og i skoven. Nye medlemmer finder det nok lidt forvirrende.  Vi skal fastholde at medlemmer i Frederiksværk afd. selv bestemmer hvordan de træner og med hvem. Nye medlemmer skal være figuranter og bruge deres uddannelse så hurtigt som muligt.

AD5 Oprykning kriminalklassen
Kurt og Karin tager den. Seneste nyt om øvelser 10 er at der i oplægget skal være mulighed for at lave øvelsen et andet sted end skov. Så har vi ingen problemer med den.
(Efterfølgende blev konkurrencen aflyst og den HF der stillede tog til område 5)

AD6 Hjemmeside
Vores hjemmeside trænger til liv og opdatering. Karin spørger Joy om hun vil hjælpe med det.

AD7 Eventuelt
Vi skal, igen, huske hinanden på at vi ikke skal være så ”flinke” til konkurrencer, opvisninger og andre aktiviteter som involverer foreningens økonomi. Alle tilskuere, interne og eksterne, skal betale for fortæring og drikkevarer.

KH        

 
 


Referat bestyrelsesmøde 10.2.2018
eferat bestyrelsesmøde den 10.2.2018 i klubhuset

Tilstede: alle undtaget Jens Bjerre

AD 1 Godkendelse af referat og protokol
Godkendt men referat fra seneste ikke klar

AD2 Kassereren orienterer
Der er stadig en del der mangler at betale kontingent og for øl/vand. Hvis alle havde betalt øl/vand den 31.12.20117 var året endt med et lille overskud i stedet for lille underskud. Det nævner vi ved GF. Året resultat er bedre end budget. Der er også budget med underskud i 2018. Stiller forslag om forhøjelse af kontingent så vi kan komme på rette spor igen. Alt i alt ser økonomien ikke dårlig ud. Vi kan forvente en ekstra indtægt når vi tager SM selv.

AD3 Generalforsamling
Der er ingen indkomne forslag.

AD4 Områdemesterskab. Del 1
Der bliver udtagelse i unghundekalssen på søndag. I kriminalklassen stiller Martin på hjemmebane. De to patruljehunde og vinderhunde fordeles så det passer HF bedst. Der mangler folk i køkkenet. Problematisk at vi skal være afhængige af folk udefra for at kunne afholde konkurrence.

AD5 Status areal (Cross bane)
Der mangler stadig lys. Tom har rykket.

AD6 Status træning
God aktivitet på alle træningspladser. De nye medlemmer virker til at trives fint. Ingen problemer med plads i skoven selv om vi er flere om lørdagen. Der kommer for få om torsdagen, igen på tale at nedlægge det som fast træningsdag. Vi mangler indlæringsfiguranter i bid. Der har fra flere medlemmer været ønske om bidefigurant udefra. Vi forventer det bliver rejst på generalforsamlingen. Torben er meget imod men vil ikke modsætte sig det hvis der er flertal for at prøve og det bliver ren brugerbetaling.

AD7 Eventuelt
Vi inviterer til pølse efter områdemesterskal del 1 i anledning af vores 50 års fødselsdag. Til områdebestyrelsesmøde lægger vi billet ind på U2. Vi mener stadig det er for usikkert at byde ind til officielle konkurrencer pga. skovens regler om bidearbejde.

9.6.18


Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

18.09 | 17:55

Mange tak Annette, jeg siger også tak for et super godt arrangement

...
12.09 | 17:59

Mange tak skal du have Anette.
Det var et super arrangement I havde lavet.

...
11.09 | 21:10

Stort tillykke til malene og torben for de flotte placeringer ved sjællandsmesterskabet. Annette ,ph Helsingør

...
25.06 | 17:12

Vær sød og send en mail til karin.hansen@pol.dk

...
Du kan lide denne side