Referater
Referat bestyrelsesmøde 17.12.2017

Referat bestyrelsesmøde den 17.12.2017

Tilstede: alle undtaget Jens Bjerre

AD1. Generalforsamling
Torben og Karin er på valg og modtager genvalg. Bestyrelsen indstiller Jens Bjerre som suppleant og Martin Aaskilde som revisor. Hvis generalforsamlingen ønsker flere medlemmer i bestyrelsen er det også ok men bestyrelsen ser helst nogle udvalg til at varetage nogle af opgaverne.

AD2. Status cross banen
Der mangler stadig at blive sat lampe op og en løsning på nøgleproblematikken. Tom har bolden.

AD3. Status nye medlemmer fra Helsingør afd.
Vi giver ikke automatisk ok til flere overflytninger. Torben taler med Tove om hver enkelt hvis der kommer flere henvendelser. Vi er ikke interesseret i flere medlemmer lige nu.

AD4. LC 2018
Karin undersøger om Taastrup afd. er interesseret i at bytte dommere og eller bane til en eller flere af afdelingerne af LC. Torben mener det kommer til at knibe med at få tid til det hele, i det mindste i foråret.

AD5 Regnskab og budget
Der er et underskud på kr. 3.000 lige nu, det er lidt mindre end budgetteret. Underskud i ølkassen er på
kr. 2.500 – vi har altså næsten balance hvis alle regninger bliver betalt. Vi skal stramme op på det. Prisen til konkurrence skal op, vi er de eneste der giver gratis kaffe (det bliver vi ved med) og dem der har de laveste priser. Det har vi ikke råd til.

AD6 Spordage i starten af 2018
Der bliver to spordage i januar. Torben finder marker og datoer.

AD7 Eventuelt
Torben mener vi skal forsøge at træningstilladelse på arealet bag genbrugspladsen inden andre får samme ide. Karin tager den bold og taler evt. med Morten A om kontaktperson.

 

 

     

     


Referat bestyrelsesmøde 14.10.2017

Referat bestyrelsesmøde 14.10.17 i klubhuset
Tilstede: alle undtaget Jens Bjerre
AD1 Godkendelse af referat og protokol
Godkendt

AD2 Kassereren orienterer
Regnskab ser fint ud. Vi har overskud lige nu. Penge til præmier bliver lidt større end budgetteret, men vi kommer ikke til at overskride det budgetterede underskud men mindre der sker noget meget drastisk. Vi er 26 medlemmer og det er ok. Lidt debat om lodsejere, vi skal selvfølgelig nurse om ejerne af de ret få marker vi må bruge men skal også skære ned der hvor vi ikke har brugt markerne i flere år.

AD3 Status træning, start af lydighedshold
Vi har fået kåret 5 hunde. Ud af de 24 aktive medlemmer er de 13 konkurrencehunde, det er rigtig fint og bringer os nærmere til at kunne stille fuldt hold til områdemesterskabet. Det ser lovende ud allerede i 2018 hvor vi bør kunne vinde. Mette og Karin vil køre lydighedshold igen efter nogenlunde samme koncept som sidst. Karin sender mail til alle og hvis der er interesse starter vi i starten af december.

AD4. Status træning ved cross banen  
Der skal sætte en spot op så vi også kan træne om aftenen. Tom har dialog omkring nøgler og det der i øvrigt mangler før vi kan rykke ind. Marken er kommunens og pt forpagtet ud. Det er usikkert hvad der sker når aftalen udløber. Vi skal passe på med for meget larm, der skal ikke komme klager fra naboerne. Tom har meddelt at vi ikke får noget på skrift om vores aftale med cross klubben, det gør det en smule usikkert hvis der kommer ny bestyrelse men så længe vi ikke ofre mange penge på etablering er det stadig en god ide. Hede Nielsen er måske tæt på salg og så behøver vi cross banen til fast ugentlig træningsdag.  Klubhuset kan også bruges selv om arealet ikke er så stort og vi har skov uden de store problemer.

AD5 Årsfest.
Karin har undersøgt mulighederne i området. De steder vi kan være er alt for dyre. Foreningen har ikke penge til at holde egenbetalingen nede på det niveau medlemmer ønsker. Arranakke er ikke en mulighed, Karin spurgte i januar og fik svar at den var udlejet. Vi kan overveje at holde årsfest uden overnatning eller forsøge at finde et privat sted at være. Mette spørger Kristine om vi være i hendes sommerhus. Datoen er den 18.11. Karin sender mail til alle og tilmeldingsfrist er den 22.10

AD7 Klubmesterskab
Afholdes den 28. og 29.10. Hvis vi kan nøjes med den ene dag gør vi det. Prisen sat til kr. 100,00.

AD8 Eventuelt
Der skal mere disciplin omkring betaling af øl og vand når vi holder konkurrencer og andre arrangementer. Til kåringen var der rigtig mange der ikke fik betalt for fortæring. Vi er alt for flinke og det har vi ikke råd til.
Debat om økonomi generelt, lige nu ser det jo fint ud men det kan hurtigt gå galt. Overvejelser om at starte et kursushold til foråret. Vi bruger genbrugspokaler hvor det kan lade sig gøre. Debat om arealer generelt, Torben søger stadig efter et stykke privat skov vi kan leje, taler med Ditlev ved lejlighed. Det skal finansieres med brugerbetaling. Vi har 50 års jubilæum til næste år Juleafslutning den 9.12 med håndfrikadeller og lun leverpostej. Generalforsamling den 18.2.2018

 

 


Referat bestyrelsesmøde den 13.5.17

Referat bestyrelsesmøde afholdt den 13.05.17 i klubhuset

Tilstede: alle undtaget Jens Bjerre

(Dagsordre ændret efter mødes start)

AD1 Godkendelse af referat og protokol
Godkendt

AD2 Kassereren orienterer
Økonomien ser stadig meget fin ud. Budget 2017 er baseret på 30+2 medlemmer. PT er vi 26+2 men der er ikke noget kritisk i det. Løst og fast om indtjening på konkurrencer. Enighed om vi til næste områdebestyrelsesmøde vil opfordre til at deltagere og tilskuere køber drikkevare hos den arrangerende klub i stedet for at drikke egne medbragte. 

AD3 Status træningsareal ved cross banen
Det tegner rigtigt godt. Tom sørger for at vi får aftalen på skrift. Flagdagen er så alle kan være med. Det er ikke svært eller fysisk hårdt. Alle der deltager får et lod som de havde været figurant/dommer. Vi kan låne klubhuset med køkken og toilet til konkurrencer. Vi flytter springbrættet fra Heden til cross banen. Der er mulighed for vi kan have lidt grej låst inde. Lige umiddelbart kan vi få 3 nøgler. Vi skal undersøge om vi kan få flere og hvis ikke have en form for nøgleboks ordning så alle kan træne der når de vil. Vi kan få lys på græsplænen til vinter og derved bruge arealet hele vinteren. Vi skal passe på hundeglam og sørge for at hundene ikke sidder og larmer i bilerne.   

AD4 Status træning, hold og kåring
Der er fin aktivitet på træningsbanen og i skoven. Dog er der ikke det helt store fremmøde torsdag. Vi overvejer (igen) om torsdag skal være fast træningsdag. Mette og Karin starter lydighedshold til oktober. Torben tilbyder kåringstræning i ca. en måned til Morten, Linda, Fie, Thomas, Søren og Jesper med forventning om fremstilling til kåring lige efter sommerferien. Prøvekåring vil samtidig være klubmesterskab.

AD5 Opvisning Helsinge og ny henvendelse
Vi stiller til opvisning i Helsinge den 24.6. Der er kommet en ny henvendelse fra Skævinge by lav om vi vil komme til deres byfest i august. Enighed om det vil vi gerne. Karin er tovholder på begge opvisninger

AD6 Årsfest
Vi skal spørge Arrenakke om vi kan være der (opfølgning: er sket og det kan vi ikke). Det er vigtigt vi kan holde årsfesten et sted med overnatning. Vi skal også overveje konceptet. De seneste år har det nærmest været en klubaften. Skal vi mødes tidligt og gå tur, hjælpe hinanden med at pynte op, lave konkurrencer eller andet. Skal der være underholdning. Mulighederne er mange. Bestyrelsen er tovholdere og ambitionen er at det skal være fest ikke sammenkomst.   
(Mere opfølgning: Morten leder videre efter en spejderhytte i lokalområdet)

AD7 Klubhusdag
Den 17. og 18. juni. Vi skal lave rottesikring, tag, male udvendig, rydde op, almindelig rengøring og evt. rydde brombær bag klubhuset.

AD 8 Eventuelt
Torben arbejder på en træningsmanual som beskriver hvordan vi tilstræber at indlæring skal være. Altså efter de metoder der er beskrevet i materialet til instruktørkursus i PH regi. Årsagen er bl.a. at flere nye medlemmer har givet udtryk for de føler sig forvirret over de mange forskellige input til træningen. Lidt debat om nødvendigheden at sådan en håndbog og om det kan løse problemet i forhold til nye medlemmer.
Karin arbejder på en flyer vi kan give til de vi møder i skoven. 

07.06.17 KH  


Referat ordinær generalforsamling 2017

Dansk Politihundeforening Frederiksværk afd.

Referat ordinær generalforsamling den 19.2.2017

AD1 Valg af dirigent
John Nielsen blev valgt. Generalforsamling erklæret lovlig indkaldt.

AD2 Valg af referent og stemmetæller
Referent: Karin. Stemmetællere: Marlene og Rene

AD3 Formandens beretning 2016
Hele beretningen:
”Frederiksværk afdeling bestod pr. 31.12.2016 af 35 aktive, deraf 4 i sektion 1, og 2 passive medlemmer, det er en lille fremgang i forhold til 2015.
Konkurrencer: Frederiksværk afdeling har deltaget i følgende konkurrencer, med hunde, dommere, figuranter mm: områdemesterskab del 1+2 samt finalen. Ung hunde oprykning 1+2. Oprykning i patrulje og kriminalklassen. Udtagelseskonkurrence i alle 3 klasser. DM ingen hunde fra sektion 2 heldigvis havde vi Lars fra sektion 1 i patruljeklassen og 3 dommere fra Frederiksværk. Lokalkonkurrence (prøvekåring). Klubmesterskab. 6 gange lydigscup. 
Resultaterne er fejret ved årsfesten.
Vi afholdte udtagelseskonkurrencen i kriminalklassen, noget af en opgave må vi sige, kæmpe arbejde vedr. arealer, lige så stort et arbejdede at skaffe dommere. Vi har kendt datoen i meget lang tid, trods det manglede der hjemmebane dommere. Det bliver bare rigtig meget op ad bakke for de ansvarlige øvelsesledere, nogen løber meget stærkt, både før, under og efter konkurrencen. Vi magtede kun at stille 2 hjemmebane dommere. Når vi påtager os, en så stor opgave som en kriminal udtagelse med overdommer udefra osv skal en stor del af afdelingen være på banen, det gælder også vores dommere. Vi plejer ikke at have det problem, så mon ikke det var et enkeltstående tilfælde.
På positiv siden skal det nævnes at nogen træder til når det kniber, stor hjælp fra John og Tom vedr. arealer stor indsats fra vores figuranter, Søren, Patrick, Morten, Thomas og Marlene, vores 2 dommere, John og Mette. Forplejning Fie, Marlene, Lotte, Rie og Torben B. sidst nævnte klarede også lige listeførerjobbet.
Karin klarede alt papir arbejdet, brugte rigtig mange kræfter på dommer problemet, sidste dommer kom i hus 2 dage før konkurrencen oven i det hele skulle hun så lige være øvelses leder på dagen da Torben var ude som dommer.
Træning: Der er blevet trænet flittig over hele linjen, på Hede Nielsen, i skoven, ved klubhuset, diverse sporarealer mm. Vi har desværre ikke fået afholdt vores tema dage, grundet manglende tid, årsagen kan være det at vi har brugt lidt for meget tid og lidt for mange kræfter på møder/skriverier i forsøget på at finde et nyt sted til vores klubhus. Et andet område hvor vi har brugt tid og kræfter er nye medlemmer, som af den ene eller anden grund koster skriverier, mails, forskellige uenigheder som skal løses, alt sammen noget der tager tid, fra det som det egentligt handler om, hundetræning. Det er tid til at lægge mere energi på træningsdelen. Vi har dog stadig gang i en ny mulighed vedr. endnu et trænings sted ved Cross banen med bla. spormuligheder, måske lys om vinteren, der er dd ikke lavet en helt fast aftale, men der arbejdes på sagen. Som det ser ud nu bliver vi hvor vi er, men øger valgmulighederne, så vi ikke slider på det samme sted hele tiden.

Øvrige aktiviteter: Årsfest. Bestyrelsesmøder. Områdebestyrelsesmøder. Områdemøde. Sektionsmøde ved DM. Dommermøde. Der har været deltagelse i træningsweekend som Tåstrup afholder. Diverse mærkedage, receptioner, jubilæer, begravelse. En arbejdsdag ved klubhuset, med meget dårligt fremmøde.
Til sidst: Tak til lodsejere, Hede Nielsen, Erik Andersen, skoven og til alle der har givet en ekstra hånd til Frederiksværk afd.”
Torben 

Rikke spurgte ind til vores dialog med Halsnæs kommune og Torben redegjorde for forløbet. Det er ikke fordi kommunen ikke vil hjælpe os men det de kan tilbyde harmonerer desværre ikke med vores behov. Som et eksempel nævnte Torben at vi har fået lov til at bruge arealet langs med vejen ned til lystbådehavnen. Til en leje af kr. 0 om året men vi må ikke sætte et flytbart dyre hegn op og så kan vi jo ikke bruge arealet.

Formandens beretning taget til efterretning og godkendt af generalforsamlingen

AD4 Kassereren fremlægger regnskab for 2016 til godkendelse. Ved godkendelse meddeles descharge
I budget for 2016 var et underskud. Realiseret blev det et pænt overskud. Det skyldes dels mindre udgifter og dels gode indtægter på bl.a. årsfesten.. Budget for 2017 er også med underskud. Det skyldes bl.a. at vi ikke skal regne med indtægter fra bladdrift. Torben B kunne redegøre for den triste situation omkring vores blad. Torben J forventer en medlemsnedgang men syntes ikke det er alarmerende. Det er vigtigere vi har lidt færre medlemmer der alle er aktive end mange medlemmer hvor en del så ikke kommer på træningspladsen. Vi skal holde på vores ”formue” så vi er sikret hvis vi pludseligt skal finde et nyt klubhus for egen regning.      

AD5 Fastlæggelse af kontingent for 2018
Der kommer en stigning til hovedforeningen i 2018 på kr. 50,00. Bestyrelsen anbefalet at vi ud over den stigning også lader kontingentet til vores egen afdeling stige med kr. 25,00 så det fremover koster kr. 800,00 for aktive medlemmer at være medlem af Frederiksværk afdeling. En del debat og spørgsmål om dette. Forslag om tiltag til at hverve flere medlemmer, tjene penge på kursushold, billigere årsfest så flere deltager. Bestyrelsen svarede at vi ikke ressourcer til kursushold, alle der har lyst kan selvfølgelig byde ind og tage et hold, og at flere medlemmer ikke nødvendigvis giver overskud på driftsregnskabet. Årsfesten er i forvejen meget billig men ønsket om et større tilskud er taget til efterretning. Ønske om afstemning ved håndsopretning: For forslag: 9. Imod forslag: 1. Hverken for eller imod: 2. Kontingent for 2018 vedtaget.

AD6 Indkomne forslag
Der var indkommet 4 forslag fra Marlene
Forslag om uddannelse af flere bidefiguranter.
Det er der bred enighed om vi skal. Vi har ikke et træningsudvalg der kan tage hånd om det men alle kan byde ind med forslag og emner. Vi sender meget gerne interesseret på kursus.
Forslag om træningsweekend.
Bestyrelsen bakker helt op om det initiativ som Linda og Marlene har og giver også gerne tilskud hvis træningen har afsæt i Den Grønne Bog.
Forslag om køb af klub tøj
God ide. Rene undersøger mulighederne hos bl.a. Kenjan
Forslag om indkøb af en flexpole
Det kan vi godt. Torben nævnte i den forbindelse at hvis nogen mener vi mangler trænings materialer skal de bare sige det til bestyrelsen som kan tage stilling. Det behøver ikke at være et punkt til generalforsamlingen

AD7 Valg til bestyrelsen
Genvalg til Mette og Torben B.

AD8 Valg af suppleant
Jens blev genvalgt

AD9 Valg af revisor
Martin blev genvalgt

AD10 Eventuelt
General debat om medlemstal. Torben nævnte (igen) at vi ikke nødvendigvis skal være mange, med vi skal være gode og opnå resultater. Som målsætning har Torben at vi skal kunne stille fuldt hold til områdemesterskabet og vi skal have kåret de, efterhånden ret mange, hunde der er klar i år. Jan kom med visdomsordene at uden elite ingen bredde og vi skal have endnu mere focus på det det drejer om, nemlig konkurrencer og resultater. Bred enighed om vi skal være bedre til at sluse nye medlemmer ind i vores forening. Debat om økonomi, hvilke muligheder har vi, mulighed for kursushold blev nævnt igen  og det er en god ide men vi har ikke ressourcer til kursushold lige nu. Vi kan sætte prisen op øl og vand, i dagligdagen og eller til konkurrencer. Vi kan genindføre træningsgebyr. Det blev nævnt at vores kontingent er lavt hvis vi ser på andre lokal afdelinger. I Skovbo afd. f.eks. betales kr. 1200 årlig. Altså en del muligheder for at styrke vores økonomi men det er heldigvis ikke nødvendigt lige nu.  
Generalforsamling slut kl. 13.30


Referat betyrelsesmøde 5.2.17

Referat bestyrelsesmøde afholdt den 05.02.17 i klubhuset
Tilstede alle undtaget Jens Bjerre

AD1 Godkendelse af referat og protokol
Godkendt

AD2 Generalforsamling, indkommende forslag
Bestyrelsen ser ingen problemer med de indkomne forslag. Formandens beretning læst op og forhånds godkendt

AD3 Status træning og hold, herunder eventuelle nye medlemmer
Der er fint fremmøde til træning og lydighedsholdet men der mangler stadig resultater. Vi skal have kåret  hunde, vores forening dør hvis vi ikke har konkurrencehunde. De to der i øjeblikket følger træningen vil blive tilbud medlemskab hvis de stadig holder på til udgangen af februar. Mette planlægger en venskabsdyst mod Helsingør for kåringshundene. Det kan samtidig gælde som prøvekåring. 

AD 4 Status træningsareal ved crossbanen  og på havnen
Vi kan træne på crossbanen når lokalet er klar. Der mangler lidt. Vi skal have et springbræt derud. Lidt debat om vi skal købe et nyt eller bruge et af dem vi har. Vi skal ikke have øl, vand og dyrt træningsgrej stående, der er mange indbrud og hærværk i området. Området ved havnen kan vi også bruge hvis vi laver en kontrakt med kommunen. Området er dog ikke så velegnet fordi vi ikke må sætte hegn op.

AD5 Forårets konkurrencer
Vi har områdemesterskab del 1 den 5.3. Vi skal have en skov mere. Karin har den bold. Tilmeldingsskema til alle konkurrencer gives til generalforsamlingen.   

AD6 Områdebestyrelsesmøde og områdemøde, har vi noget
Vi lægger op til debat om surfing mellem lokalafdelingerne. Vi ønsker U2
 eller patruljeudtagelsen til efteråret. (det blev kriminaludtagelsen)

AD7 Kassereren orienterer
Vi har en fin økonomi. Der en del der endnu ikke har betalt kontingent. Vi forventer et fald i medlemstallet. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at kontingentet fra 2018 bliver på kr. 800,00 årlig, begrundet i stigning til hovedforeningen og forventning om ekstra udgifter til renovering eller flytning af klubhuset.

AD8 Eventuelt
Ikke noget.

KH 18.02.17


Referat bestyrelsesmøde afholdt den 18.12.16

Referat bestyrelsesmøde afholdt 18-12-16
Tilstede: alle undtaget Jens B

AD1. Godkendelse af seneste referat og protokol
Godkendt

AD 2Generalforsamling 2017
Dato 19.12.17 kl. 12.00 i klubhuset.

AD3 Økonomi hovedforening
Ud over de spareforslag HB allerede har fremlagt vil vi foreslå at bladet nedlægges. I stedet skal hjemmesiden friskes op og have tydelige links til lokalafdelinger og sociale medier som facebook og, twitter. Det giver mulighed for at sælge banner reklamer. Karin sender vore forslag til Mikkel.

AD4 status træning og hold
Der trænes flittig vi er mange i skoven og på Heden. Det skal give resultater så vi kan få kåret nogle hunde inden områdemesterskaberne og U1. Lydighedsholdet er kommet lidt sløvt i gang med en del afbud men det jo julemåned så det er nok ikke så underligt. Vi ser tiden an til januar og vil evt. tilbyde en plads eller til to til ikke medlemmer.

AD5 Kassereren orienterer
Økonomien er særdeles sund og vi har en pæn portion penge på kistebunden.  

AD6 næste møde
Dato 5.2.17 kl. 12.00 i klubhuset.

Eventuelt
Løst og om fremtidens muligheder. På crossbanen, arealet ved Havnen og på Heden. Vi mener stadig klub huset skal bruges mere.

4-2-17 KH


Referat bestyrrelsesmøde den 14.8.2016

Referat bestyrelsesmøde den 14.8.2016.
Afholdt i klubhuset
Tilstede: alle undtaget Jens Bjerre

AD 1. Godkendelse af referat og protokol.
Godkendt

AD2. Kassereren orienterer.
Vores økonomi ser meget fornuftig ud. Der kommer mere fra bladdriften er vi har regnet med og vi er generelt gode til at passe på midlerne. Stor ros til Torben B. for det flotte arbejde. Det er blevet muligt at betale med mobil pay. Da der er gebyr på de indbetalinger henstiller kassereren til det bruges med omtanke og ikke til beløb på under kr. 100. Det blev besluttet at bestyrelsen til en hver tid kan betale for fuld ophold ved DM for et bestyrelsesmedlem der skal deltage i sektionsmødet for sektion 2. (Det bliver ikke aktuelt i år da der er bestyrelsesmedlemmer tilstede ved DM i forvejen)

AD3. Status nyt klubhus.
Vi får ikke eget klubhus på en anden placering end den nuværende med mindre vi selv betaler. Halsnæs kommune vil gerne hjælpe os men det blive på samme betingelser som andre idrætsforeninger. Vi kan være en del af Melby Liseleje IF og booke lokaler når vi skal mødes. Det kan vi ikke bruge til så meget på den måde vi træner og har vores klub liv.
Vi skal passe på det klubhus vi har og bruge de omkringliggende arealer meget mere end vi gør i dag. Bestyrelsen henstiller til at lydighed og bidetræning foregår ved klubhuset, at Hede Nielsen kun bruges til rundering og fremad sendelser og at vi fremover mødes i klubhuset om søndagen. Det starter vi med efter klubhusdagen. Vores skilt sættes op på hegnet. Huset og området omkring trænger til at blive frisket op, derfor afholder vi klubhusdag den 2.10.2016 med efterfølgende fællesspisning. Meget mere følger men afsæt dagen allerede nu. Der er ikke skov eller fællestræning den dag.
Der er flere andre steder med mulighed for træning: Melby Micro Cross vil gerne give os et lukaf hvor vi kan have lidt ting til træning såsom springbræt, cykel og ærmer. Derudover kan vi bruge toiletterne og være under halvtaget. Vi kan bruge Melby skole til konkurrencer og træne ved Cross banen og på idrætsanlægget så længe vi ikke er i vejen for andre. Kommunen har givet lov til at bruge arealet på højreside af vejen ned mod lystbådehavnen. Hvis vi får lov til at sætte hegn op ud til vejen, er det en rigtig fin runderingsbane.

AD4. Status træning, prøvekåring og lokalkonkurrence.
Der er godt fremmøde til fællestræning og stor aktivitet hele ugen med træning på tværs af alle niveauer. Vi har en meget fin stemning og er gode til at hjælpe hinanden når vi træner.
Mette og Karin starter lydighold igen. Efter samme koncept som sidst. Lørdage fra 12. Start den 26.11, så når vi 4 gange før jul og fortsætter i januar. 10 gange i alt med mulighed for forlængelse. Pris for at være med er kr. 125,00 i alt. Tilmelding til Karin
Der er prøvekåring den 8. og 9. oktober. Interesseret kan skrive sig på listen i klubhuset. (sættes op efter udtagelseskonkurrencerne).Lydighedsøvelserne foregår søndag hvor resultatet også tæller til lydigheds cup. Prøvekåring er samtidig lokal konkurrence for ukårede hunde.
Konkurrence hundene har lokalkonkurrence den 22.10 og 23.10 men lydighedsdelen afholdes den 9.10.
Se mere på opslag i klubhuset (sættes op efter udtagelseskonkurrencerne).

AD5 Områdebestyrelsesmøde, ønsker til forårets konkurrencer og overdommer til samme. 
Vi stemmer ja til forslag om nyt pointsystem ved områdemesterskabet. Vi stiller forslag om at område 6 igen skal indstille at udtagelseskonkurrencerne i vinder og kriminalklassen ikke afholdes samme dag. Vi spørger ind til hvad der sker med uddannelse af nye dommere. Vi ønsker at afholde èn konkurrence i foråret. I prioriteret rækkefølge: OM del 1, OM del 2, U1. Torben Jensen stiller som overdommer.

AD6 Årsfest.
Afholdes 19.11.2016. Mette og Karin er festkomiteen og prøver at finde en mere. Meget mere om det følger.

AD7 Status udtagelseskonkurrencer.
Det er meget svært nå der afholdes to så store konkurrencer på samme dag. I år stiller 23 hundefører i vinder og kriminal klassen og af dem er de 18 dommere i alle klasser. Normalt har vi alle mand med i Frederiksværk men i år er der desværre afbud fra dommere og ikke alle figuranter er på, det skal vi gøre bedre fremover hvis vi skal betragtes som en af de store afdelinger i område 6. Til udtagelsen i patruljeklassen stiller vi med 2 dommere og 2 figuranter. Det er "nok" især fordi vi ikke har hunde med men alligevel er det skuffende der ikke er flere af de nyuddannede figuranter der har meldt sig.

AD8 Eventuelt.
Løst og fast hvad vi skal bruge tiden til på klubhusdagen. Der skal tages billeder af medlemmer til hjemmesiden hvor de mangler. Vi skal rydde op i figurantlisten så de der reel ikke er til rådighed ikke fremgår af områdets officielle liste. Bestyrelsen har brugt rigtig meget tid til andet end hundetræning det seneste stykke tid. Møder med kommunen og skrivelser frem og tilbage. Konkurrencer der har forbrugt alt for mange kræfter. Bestyrelsen tager fat på standpunktsprøver og opfølgning af hvor langt de unge hunde er, umiddelbar efter prøvekåring.   

KH 18.08.16

   

 

 


Referat generalforsamling 2016

Referat ordinær generalforsamling

Dansk Politihundeforening Frederiksværk afd.

afholdt 7.2.2016

Ad 1. Valg af dirigent
John valg og kunne erklære generalforsamlingen lovligt indkald og konstatere at alle tilstedværende medlemmer var stemmeberettiget.

AD 2 Valg af referent og stemmetællere.
Karin blev valgt som referent. Jan og Patrick blev valg som stemmetællere.

AD 3 Formandens beretning.
”Frederiksværk afd. bestod pr. 31.1.2015 af 31 aktive og 2 passive medlemmer. Heraf 4 sektion 1. Det er en lille fremgang i forhold til året før.
Konkurrencer:
Afdelingen har deltaget i 2 gange semifinalen i områdemesterskabet, finalen på Kildegården, unghunde, patruljeoprykning, kriminal oprykning, udtagelse i patruljeklassen, udtagelse i kriminalklassen, udtagelse i vinderklassen og sidst men ikke mindst i Danmarksmesterskabet.
Frederiksværk afd. har afholdt del 1 af områdemesterskabet, finalen på Kildegården, udtagelse i kriminalklassen, klubmesterskab og 6 gange lydighedscup.
Resultater:
Alle resultater er både nævnt og fejret ved årsfesten, men lige et par resultater der skal nævnes, Tom og Felix en flot 3. plads i kriminal klassen ved DM, og Morten og Legos kåring i efteråret, et resultat fra en af de gamle og et resultat fra en af de unge.
Træning:
Der har været travl på vores trænings steder, Hede Nielsen, klubhuset og diverse sporarealer. I 2015 har der være fokus på at få trænet kåringshunde, det har delvis båret frugt, men der mangler stadig en del. Der har kørt et kåringshold, hvor det var muligt at få hjælp de fleste af træningsdagene.
Øvrige aktiviteter:
Der er blevet afholdt årsfest, juleafslutning, bestyrelsesmøder, der er deltaget i 2 områdebestyrelsesmøder, 1 ordinært områdemøde, sektionsmøde ved DM, dommermøde, træningsweekend i Taastrup. Efter en anmodning fra en ansat ved Skov og naturstyrelsen har vi afholdt en opvisning på det der bliver kaldt hundens dag. Mange tilskuere, en stor succes, tak til holdet og tak til Mettes chef Leif Due som stillede patruljevogn til rådighed og hjalp til hele dagen med at fortælle tilskuerne lidt om de forskellige øvelser. Vi har taget kontakt til Halsnæs kommune vedr. en ny træningsplads, da vi efterhånden bliver presset vedr. pladsmangel både på Hede Nielsen og ved klubhuset. Kommunen har udtalt forståelse for vores ønsker og der er gang i processen.
Til sidst:
Tal til alle lodsejere, Hede Nielsen, Erik Andersen, skoven, tak til alle der har hjulpet i løbet af året, en særlig tak til Karin og Torben B. de har igen har klaret alt vedr. økonomi, it, administration, og igen helt uden min hjælp.
Torben”

Formanden beretning godkendt. Der blev spurgt til seneste udvikling. mht. nyt klubhus. Torben kunne fortælle at kommunen i øjeblikket undersøger mulighederne for at vi får et areal ved Cross banen i Melby. Det er først sat i gang i 2016, derfor ikke med i beretningen. Cross klubben vil gerne dele faciliteter med os. Kommunen ejer grunden og den er tilsyneladende ikke forpagtet ud i øjeblikket.  Vi holder kontakt til kommunen og rykker for svar i løbet af februar.

AD 4 Kassereren fremlægger regnskab for 2015.
Regnskabet viser et pænt overskud. Vi har tjent penge på konkurrencerne. Der er ikke brugt penge på klubhuset. Der var spørgsmål til startpenge og Torben B redegjorde for hvordan det hænger sammen med startpenge og præmietilskud fra området. I år har vi ikke modtaget noget, det er pga. manglende resultater. Spørgsmål til posten web, det er vore hjemmeside.
Regnskabet godkendt.

AD 5 Fastlæggelse af kontingent 2017.
Bestyrelsen foreslog en stigning på kr. 50,00 til kr. 725,00 årligt. Det under forudsætning af at kontingent til hovedforening og eller område ikke stiger. Begrundelsen er at vi kommer til bruge mange penge når vi skal flytte vores klubhus. Der har i øvrigt ikke været nogen stigning i 7 år. Der er ingen grund til større stigning da tilskud fra bladdrift bliver større, fordi den særordningen om ekstra tilskud til lokalafdelinger der tidligere havde egen bladindtægt, udløber
Kontingent for 2017 vedtaget.

AD 6 Indkomne forslag.
Ingen forslag

Ad 7 Valg til bestyrelsen.
På valg var Torben og Karin. Begge blev genvalgt. Jens B blev valgt som suppleant. Der var ingen der havde spurgt Martin om han stadig ville være revisor. Heldigvis sagde Martin efterfølgende ja til at blive på posten.

AD 8 Eventuelt
Linda og Morten vil gerne overtage opdatering af hjemmesiden. Det er der ikke nogen i vejen for. Karin giver koder og password.
Tom spurgte om det er muligt at få referater fra bestyrelsesmøder på hjemmesiden. Torben og Karin forklarede hvorfor vi hidtil ikke har haft det. Aftalt at vi prøver men hvis der, mod forventning, er personsager på møderne kommer den del af referatet ikke på vores offentligt tilgængelige hjemmeside. Morten mente det kan løses med et log in men Karin kunne oplyse at det ikke er muligt på den hjemmeside vi har nu.
Torben oplyste at der ikke er skov den 5.3, at kåringshundene fremover først kommer i skoven kl. 10.00 så vi ikke fylder så meget på den lille plads, at kåringsholdet er stoppet fra dags dato men Mette og Karin starter lydighedshold lørdag den 21.2. Til andet aftales lørdage fra kl. 12.00 på Hede Nielsen. Kører til midten af maj. Det koster kr. 100,00 at være med. Pengene går i klubkassen. Tilmelding til Mette eller Karin.
Morten spurgte om det er muligt at sætte et skilt op på betonfabrikken hvor han og andre træner ind i mellem. Skiltet fra Hede Nielsen kan bruges til det. Morten sørger for at formidle så alle ved hvor og hvornår der trænes der.
Jan spurgte til mulighed for at træne i andre skove end den sædvanlige. Karin oplyste at det er svært, skoven vil ikke have os andre steder. Brødemose kan vi kun få til konkurrencer. Jan mener vi skal bruge den goodwill vi fik efter opvisningen på hundens dag. Karin tager kontakt igen, måske er der en åbning. Torben oplyste at vi har mulighed for at aftale med Helsingør om at bruge deres skov ind i mellem. Torben gjorde opmærksom på der kan trænes i Liseleje, ikke organiseret men den enkelte hundefører kan godt bruge arealet.
Jan kører figurant kursus til maj. Kian kører indlæring af øvelse 11 figuranter i foråret. Datoer kommer på hjemmesiden.

Mødet sluttet med hurraråb og vov. John takkede for god ro og orden.

Referat godkendt af bestyrelsen den 14.2.2016

 


Referat generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling afholdt den 5.2.2015

 

AD 1 Valg af dirigent
John Valgt. Takkede for valget og erklærede generalforsamlingen for lovlig indkaldt.

AD 2 valg af referent og stemmetællere
Karin blev valgt som referent. Tom og Morten som stemmetællere.

AD 3 Formandens beretning
Formandens beretning 2014

Frederiksværk afd. bestod pr. 31.1.12015 af 28 aktive og 2 passive medlemmer. Af de 28 aktive er de 5 fra sektion 1. Samlet set en lille nedgang i forhold til sidste år.

Konkurrencer.
2014 har været et travlt år med hensyn til konkurrencer, vi har deltaget i alt hvad der har været. 2 gange områdemesterskab semifinaler, områdemesterskab finalen, 2 ung hundekonkurrencer, oprykninger i patruljeklassen og kriminalklassen, udtagelse til DM i alle 3 klasser. Frederiksværk afd. har afholdt vores del af nævnte konkurrencer og vi har stillet mere end vores del af dommere og figuranter så der har været godt gang i konkurrencedelen. 
Resultater.
Set over hele året og over hele afdelingen ligger resultaterne nok lidt lavere for de fleste men et par stykker hæver barren en del: Tom og Felix i patruljeklassen og Jan og Arthur i kriminalklassen. De var med til DM i Nykøbing F og de gjorde det rigtig godt. En 6. plads til Tom og Felix og en 2. plads til Jan og Arthur. Frederiksværk afd. er stadig lidt med i toppen.
Træning.
Der har været træning på Hede Nielsen, i skoven, på Trælasten, ved klubhuset og på diverse sporarealer.
Der har været stor aktivitet på flere af de forskellige træningssteder og det har måske virker lidt ustyrligt/rodet, det er der flere årsager til, bl.a. nye medlemmer, ændringer af arealer og sidst på året mistede vi næsten halvdelen af Hede Nielsen, hvilket ikke har gjort det nemmere så mon ikke det bliver nødvendigt med mere struktur fremover. Ved årsskiftet har Mette og Karin startet lydighedstræning for kåringshundene.
Øvrige aktiviteter.
Der er blevet afholdt bestyrelsesmøder, generalforsamling, årsfest og juleafslutning. Vi har deltaget i områdebestyrelsesmøder, ordinært områdemøde, ordinært sektionsmøde, dommermøde, træningsweekend i Tåstrup afd, områdeinstruktør uddannelse og derudover er der afholdt 6 gange lydigheds cup.
En tak til Skoven, sporarealerne, Hede Nielsen, personer omkring klubhuset, Trælasten, arealudvalg, festudvalg og en tak til medlemmerne af Frederiksværk afd. som på trods af vi er en lille afdeling kan magte de opgaver som vi påtager os. Det kan kun lade sig gøre fordi mange medlemmer er parate til at bruge mange timers fritid for at få det hele til ar hænge sammen. En helt særlig tak til Karin og Torben B som har klaret alt vedr. information, it, papirarbejde, hjemmeside og økonomi. Det er klaret helt uden min hjælp

Torben Jensen
Formand Dansk Politihundeforening Frederiksværk afd.
5.2.2015

Formandens beretning godkendt af generalforsamlingen

AD 4 Kassereren fremlægger regnskab for 2014
Torben B fremlagde det  gode regnskab. I budgettet var et lille underskud, resultatet blev et lille overskud. Vi har fået tilskud fra området for indtægter fra bladdriften. Det er bogført under kontingent. Beløbet bliver sandsynligvis større i 2015 men hvor meget ved vi endnu ikke.

AD 5 Fastsættelse af kontingent 2016
Debat om stigning af kontingent. Ralf mener vi i forhold til specielklubberne er meget billige. Jan kunne fortælle at vores kontingent ligger på landsgennemsnittet og at specialklubberne altid har været dyrere. Vi har for nuværende ikke behov for flere penge i klubkassen men det kan hurtigt komme hvis vi ikke længere kan have vores klubhus på renseanlægget og eller vi mister Hede Nielsen som træningsplads. Torben og Tom tager fat i Halsnæs kommune og hører om mulighed for kommunal støtte og om hvilke forventninger kommunen evt. har til os. Vi har mulighed for at justere priserne på øl og vand og kan måske overveje en form for brugerbetaling for de aktive medlemmer. Enighed om vi fortsætter med nuværende kontingent, under forudsætning af kontingent til hovedforeningen ikke stiger, og at vi ikke gør ekstra for at få flere penge i kassen lige nu. 

AD 6 Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag

AD 7 Valg til bestyrelsen
Genvalg til Mette, Torben B og Karin. Martin fortsætter som revisor og Jens fortsætter som suppleant i bestyrelsen.

AD 8 Eventuelt
Efter spørgsmål fra Ralf kunne formand Torben slå fast at alle medlemmer i Frederiksværk afd. er velkommen på træningspladserne og i skoven. Selv om hund og fører af forskellige grunde ikke kan deltage i konkurrencer betragtes de ikke som andenrangs medlemmer. Debat igen om hvilke forventninger kommunen måske kan have til os som modydelse til tilskud. Enighed om det ville være godt at have vores eget sted vi kan bruge når vi afholder konkurrencer. Bred enighed om der er grænser for hvor meget vi kan tilbyde af kursushold o.lign. Formand Torben og Jan slog begge fast at vi skal træne vores egne hunde og ikke bruge tiden på en helt masse andet.  Linda gjorde opmærksom på vi skal begynde at tænke på vores 50 års jubilæum i 2018, hvordan skal vi festligholde det?.  Formand Torben efterlyser folk til festudvalget i  almindelighed. Vi skal have noget struktur på hvordan vi træner på Heden og i klubhuset torsdag og søndag og i øvrigt have sat skuret på Heden i stand. Jon og Karin ser på det. Ralf spurgte til træning på trælasten. Torben B har nøglerne og kører gerne derop hvis nogen ønsker det. Aftaler kan evt. laves på hjemmesiden i medlemmernes forum.

Generalforsamlingen sluttede kl. 20.10 med hurraråb og vov for
 Dansk Politihundeforening Frederiksværk afd.
KH 25.02.15


Generalforsamling 2014 med formandens beretning

Referat ordinær generalforsamling
Dansk Politihundeforening Frederiksværk afd.
Afholdt den 4.2.2014

AD 1 Valg af dirigent.
John Nielsen modtog valg. Konstaterede af generalforsamlingen var lovlig indkaldt og alle tilstedeværende stemmeberettiget.

AD 2 Valg af referent og stemmetællere.
Karin Hansen modtog valg som referent. Martin Aaskilde og Marian Olsen modtog valg som stemmetællere.

AD 3 Formandens beretning 2013.
Hele beretningen vedhæftet. Martin kommenterede at de mange aktiviteter vidner om stor arbejdsindsats og engagement. Formandens beretning godkendt.

AD 4 Kassereren fremlægger regnskab for 2013.
Årets resultat er et overskud på kr. 7.751,25. Det pæne resultat skyldes bl.a. træningsgebyr og at Torben Jensen har doneret en masse pokaler til genbrug. At det ikke er endnu bedre skyldes bl.a. svigtende salg ved afholdte konkurrencer og at der var afbud til årsfesten efter maden var bestilt (og betalt). Budget for 2014 viser et underskud på ca. 3.000 kr. Det bliver muligvis større. Det vides endnu ikke hvor mange medlemmer vi bliver når betalingsfristen er udløbet. Underskud giver ikke anledning til bekymring, vi har stadig en pæn beholdning at tære på. Regnskabet godkendt.

AD 5. Fastsættelse af kontingent for 2015.
Vedtaget at fortsætte med nuværende kontingent under forudsætning af der ikke sker stigning i kontingent til hovedforeningen eller området.

AD 6. Indkomne forslag.
Der var et forslag fra Martin: ”Mit forslag går på at vi i klubben får et mobilt trådløst netværk
(mobilt wi-fi). Formålet er at opdatere hjemmesiden så hurtigt som muligt. Både generelt, men i særdeleshed under og efter konkurrencer. Jeg vil tro det koster2-3.000 kr./året”
Torben B. Jensen mente ikke vi har råd til det. Mette Lindegaard mente ikke vi har brug for det. Karin tilkendegav at hjemmesiden ikke bliver opdateret hurtigere med et mobilt netværk, at det gøres så hurtigt som muligt efter konkurrence dagen af den eneste administrator (Karin). Martin svarede at der i hans forslag ikke er rettet nogen form for kritik af opdatering af hjemmesiden og at han i øvrigt mener forslaget skal behandles som det er stillet og ikke udvikle sig til en diskussion om hjemmesiden. John bad om at den debat blev fortsat under eventuelt Martin mente at der ikke var tilslutning til forslaget og trækker det derfor.

 

 

 

AD 7. Valg til bestyrelsen
På valg var formand Linda Rasmussen og bestyrelsesmedlem og næstformand Jan Lindgaard. Ingen af de to ønskede genvalg. Bestyrelsen foreslog Torben Jensen som ny formand. John påpegede at der først skulle vælges et nyt bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen foreslog at bestyrelsen skæres ned til 4 medlemmer. John påpegede at det skulle have været bragt under indkomne forslag. Bestyrelsen erkendte at have begået en fejl i det.  En smule debat om det er nok med 4 medlemmer i bestyrelsen. Jens Bjerre udtrykte bekymring for at der bliver for meget arbejde til de 4. Vedtaget enstemmigt at bestyrelsen fremover består af 4 medlemmer og en suppleant. Mette Lindegaard takkede Torben fordi han igen tager en tørn.
Den nye bestyrelse er:
Torben Jensen Formand valgt på generalforsamlingen.
Torben B. Jensen. Kasserer
Karin Hansen
Mette Lindegaard
Suppleant: Jens Bjerre.

AD 8. Eventuelt
Torben nævnte at vi har konkurrence den 9.3 og opfordrede alle til at give en hånd med.

Jan havde en besked med fra Rikke om foder. Der er ikke ret meget salg og vi skal nok overveje om vi skal have det fremover. Mette forsøger at aftage noget og Jan og Torben kan købe et par sække. Mette kan formidle at vi køber igennem hundeafdelingen. Tom har kontakt til en specialist i hundes ernæring og foreslog at vi arrangerer en temaaften om det.

Martin takkede Linda og Jan for deres store arbejde i bestyrelsen gennem mange år.

Martin mener årsfesten er for dyr. Jens er enig i vi skal passe på det ikke koster så meget at nogen fravælger den. Martin nævnte at der genereres et overskud som måske kan bruges til at sænke prisen. Torben B. oplyste at overskud kun stammer fra auktionen, at på Arranakke det koster det samme lige gyldig om vi overnatter eller ej og at hvis vi bruger overskud fra festen til at sænke prisen skal finde pengene et andet sted. Mette mener ikke vi kan få maden billigere. Lidt debat og tilbageblik til tidligere fester. Bestyrelsen vil undersøge om det er muligt at gøre det billigere.

Overrækkelse af vandrepokaler fra klubmesterskab. Se resultater på hjemmesiden.   

Linda nævnte at vi er inviteret til nat øvelse i Holbæk afd. Det ser ikke ud til vi kan stille med hold.

Torben Jensen tilkendegav at der ikke sker revolution lige med samme men at han naturligvis har nogle ideer til hvad der skal være anderledes med ham som formand. Vi leverer stadig fremragende resultater og det skal vi blive ved med selvom Frederiksværk afd. ikke har så mange medlemmer. Opfordrede til at huske på vi også har en stor konkurrence i april og at alle skal være med igen.

Karin ønskede at åbne debatten om hjemmesiden igen. Martin fastholdte at der i hans forslag ikke er nogen form for kritik af administrationen af hjemmesiden. Martin syntes det er ærgerligt at hans forslag ikke blev behandlet ud fra ordlyden i det.

Generalforsamlingen afsluttet med hurraråb og vuffen kl. 20.30 

FORMANDENS BERETNING FOR ÅRET 2013.

Medlemsantallet pr 28/1-2014 i Frederiksværk afd lyder på 28 aktive medlemmer og 3 passive. Det er endnu ikke helt opgjort.

Konkurrencer:

I 2013 har vi i Frederiksværk afd afholdt en 3-3 semifinale og en kriminal oprykning i foråret samt en kriminal udtagelse i efteråret. En prøvekåring i juni hvor begge hunde bestod. En kåring i juli, hvor John og Martin begge blev unghunde. Vi har stillet med hunde til områdemesterskabet plus i finalen, i begge oprykninger i foråret og i udtagelserne i efteråret samt 2 hunde til jubilæumskonkurrence i Skovbo.

Vi har stillet med stort antal dommere, figuranter, overdommere samt kantinepersonale til alle.

Resultater:

Vi har fået 2 hele oprykninger fra unghund til patruljehund. Jan Lindgaard og John Nielsen samt en halv oprykning til patruljehund til Karin Hansen.

Torben Jensen blev i 2013 vinderhund.

Mette Lindegaard, Jan Lindgaard og Torben Jensen kom alle 3 med til DM i år og tillykke til alle hundeførerne med deres resultater.

Træning:

Vi har i 2013 fortsat med træningstiderne som blev ændret i 2012 og dette har fortsat ikke haft den store betydning i antallet af fremmødte.

Vi har i 2013, takket være Karin Hansens store indsats, haft skoven næsten hver lørdag og det skal hun have stor ros for.

Øvrige aktiviteter:

Vi har afholdt 5 bestyrelsesmøder og vi har deltaget i 2 områdebestyrelsesmøder, et områdemøde, et dommermøde.

Vi har været til træningsweekend afholdt af Tåstrup afd.

Vi har afholdt en temadag, 2 bidedage, arbejdsdag, opvisning til byfesten i Helsinge, haft en journalist ude og lave en artikel til lokal avisen, en årsfest samt juleafslutning.

Til sidst vil jeg gerne takke skoven, vores sporarealer, Hede Nielsen, personer vedr. klubhuset, Trælasten i Helsinge, arealudvalget, festudvalg, figuranter, dommere, overdommere, tilrettelæggere, kantine samt alle andre, der har hjulpet Frederiksværk afd. Jeg vil, som det er sket de forrige år, især gerne takke vores bidefiguranter, som udfører et hårdt og stort stykke arbejde på træningspladsen. Jeg vil gerne sige en særlig tak til bestyrelsen for det meget store stykke arbejde de har lavet i 2013. Og jeg vil gerne sige tak for den store hjælp og opbakning jeg har fået i det år der er gået.

Sidst men ikke mindst vil jeg gerne takke alle medlemmer, der engagerer sig i Frederiksværk afd. Uden Jer ville vor forening ikke være og ikke fungere. 

   

 

 
Referat af ordinær generalforsamling 2013

14. februar 2013


Referat ordinær generalforsamling

Dansk Politihundeforening Frederiksværk afd.

Afholdt den 5.2.2013


AD 1 Valg af dirigent

John Nielsen modtog valg. Konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og alle deltagere var stemmeberettigede.


AD 2 Valg af referent og stemmetællere.

Karin Hansen modtog valg som referent. Rie Jensen og Lotte Holm modtog valg som stemmetællere.


AD 3 Formandens beretning 2012.

Hele beretningen vedhæftet. Dialog om medlemstilbagegang og årsag til den. Fortsat under eventuelt. Formandens beretning godkendt.


AD 4 Kassereren fremlægger regnskab for 2012.

Regnskab omdelt til de tilstedeværende. Kassereren redegjorde for årsag til underskud:

Indkøb af kontormaterialer (bl.a en lamineringsmaskine) for at kunne håndtere, der ikke længere sendes opdateringer til Den Grønne Bog, er en engangsudgift. Der har været ekstra udgifter til startpenge, fordi ikke alle hf har betalt til foreningen. Regnskabet godkendt.


AD 5 Fastsættelse af kontingent for 2014.

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent under forudsætning af, der ikke sker stigning til hovedforeningen. Forslag vedtaget.


AD 6 Indkomne forslag.

Forslag fra bestyrelsen om, at alle aktive skal betale træningsgebyr på kr. 300,00 årlig. Evt. delt i 2 rater. En del debat gav to ændringsforslag: fra John Nielsen, at det ikke skal gælde for nye medlemmer og fra Rie Jensen, at alle medlemmer i stedet betaler kr. 25,00. Afstemning mellem bestyrelsens og John Nielsens forslag. Rie Jensens forslag kunne ikke komme til afstemning, idet det er kontingent forøgelse. For bestyrelsens forslag: 9. For John Nielsens forslag: 3. Ikke afgivet: 4. Bestyrelsens forslag vedtaget.


AD 7 Valg til bestyrelsen.

Grundet lykkelige omstændigheder har Rikke Frederiksen trukket sig som formand i utide. Linda Rasmussen blev valgt til ny formand uden modkandidater. Lindas bestyrelses plads blev overtaget af Karin Hansen. Martin Aaskilde ønskede ikke genvalg. Torben B Jensen er ny kasserer. Torben B Jensen’s afløser som suppleant er Jørn Wehneit. Herefter ser bestyrelsen således ud:

Formand -  Linda Rasmussen

Næstformand -  Jan Lindgaard

Kasserer -  Torben B. Jensen (Nyvalgt)

Sekretær -  Karin Hansen (Nyvalgt)

Bestyrelsesmedlem -  Mette Lindegaard (Genvalgt)

Revisor -  Martin Aaskilde (Overtager posten fra Kirsten Bjerre)

Suppleant -  Jørn Wehneit


AD 8 Eventuelt.

Rikke Frederiksen fremkom med ide om, at vi skal prøve at købe os til en professionel bideinstruktør. Baseret på ren bruger betaling. Dialogen viste, at interessen er til stede og, den nye bestyrelse kan gå videre med ideen. Meget debat om nedgang i medlemstal og årsag til dette. Hvis Frederiksværk afd. stadig skal høre til eliten i område 6, skal vi gøre mere for at fastholde medlemmer og få nye. Jan Lindgaard nævnte det, der gælder for alle konkurrenceforeninger: ”uden bredde ingen elite” Nogle af de gode initiativer fra 2012 er desværre ikke lykkedes helt. Vi kan gøre mere ud af at spørge ind til forventninger hos nye medlemmer, fortælle hvad vi i PH kan tilbyde og samtidig forklare vores forventninger til dem. Berit Nørregaard (nyt medlem) fortalte, at hun følte sig meget velkommen, men mangler konkrete oplysning om PH og syntes, at for mange har en mening. Alle vil gerne hjælpe, men uden struktur bliver hun, som helt ny i PH, mere forvirret end hjulpet. Der er generelt problemer med medlemsnedgang i PH, men de afdelinger, vi normalt sammenligner os med, formår at få og fastholde nye medlemmer. De har ganske vist mange flere ressourcer end os, men det er nok ikke hele forklaringen. Der er sat flere ting i gang for at få Frederiksværk afd. på landkortet i lokalområdet, det følger den nye bestyrelse op på, ligesom den skal arbejde videre med nogle af de ideer, der kom frem under debatten.


Generalforsamlingen sluttet kl. 21.00.


Formandens beretning for året 2012

I skrivende stund kender jeg ikke det præcise medlemstal for vores afdeling, men mit bud er, at vi vil lande på 30-35 medlemmer. Heriblandt nogle passive- og lokale medlemmer samt medlemmer i sektion 1. Der hersker imidlertid ikke tvivl om, at vi vil se en nedgang i forhold til sidste år. Der er forskellige årsager og forklaringer på dette, nogle mere naturlige end andre.

Det er altid ærgerligt at miste medlemmer, men jeg kan ikke lade være med især at hæfte mig ved de medlemmer, vi mister til andre afdelinger indenfor PH. Når det gælder nyere medlemmer, kan jeg finde en forklaring i, at de måske søger noget andet, end det Frederiksværk afdeling kan tilbyde. Men når vi også begynder at miste ”gamle” integrerede medlemmer, kan jeg ikke lade være med at tænke over, om der er noget, vi ikke gør godt nok? Man kan aldrig gøre alle tilfredse, det er jeg med på, og jeg mener i bund og grund, at Frederiksværk er en klub, hvor vi kan tilbyde mange ting. Vi har dygtige og erfarne hundeførere, der er villige til at lære fra sig, vi har gode instruktører og figuranter, vi har rimelige arealer i sammenligning med så mange andre og sidst men ikke mindst, synes jeg, vi har en klub, der fungerer godt socialt. Men er det så mig, der tager fejl, eller skal årsagen findes andre steder? Og i så fald hvor?  Heldigvis kommer der også nye medlemmer til, som jeg synes, alle er gode til at tage godt imod.

Men måske er det alligevel på tide at tænke på en ny og anderledes måde. Kigge lidt på udbud og efterspørgsel. Hvad er det medlemmerne ønsker? Hvad er det nye medlemmer søger? Jeg tror, dette vil være noget, den nye bestyrelse kommer til arbejde med, hvis Frederiksværk afdeling fortsat skal være en topklub i område 6.

Konkurrencer:
 I 2012 har vi afholdt en 3-3 semifinale i foråret, U2 i efteråret, klubmesterskab i alle klasser samt en lydigheds cup på 5 konkurrencer fordelt over forår og efterår.

Vi har stillet i en natøvelse, vi har stillet hunde i begge semifinalerne til områdemesterskabet, hvor vi desværre ikke havde hunde, der kvalificerede sig til finalen, men heldigvis var vi repræsenteret fra sektion I ved Thomas Winther. Vi har stillet i unghunde 1 + 2, patrulje og kriminaloprykning i foråret, udtagelser i efteråret, klubmesterskab og ikke mindst DM.

Vi har stillet et stort antal dommere, figuranter, overdommere samt kantinepersonale til alle konkurrencer.

Resultater:
 Vi har fået kåret 2 hunde (Jan Lindgaard og Tom Brun), fået en oprykning fra unghund til patruljeklassen (Jan Lindgaard), en oprykning fra patrulje til krim.klassen (Torben Jensen), en oprykning fra kriminal- til vinderklassen (Linda Rasmussen), og sidst men ikke mindst blev Torben Jensen og Mette Lindegaard udtaget til DM i henholdsvis patruljeklassen og vinderklassen. Der skal lyde et stort til lykke til alle hundeførere med deres resultater.

Træning:
 I 2012 valgte bestyrelsen at ændre de officielle træningstider. Dette fik, som ventet, i praksis ikke den store betydning, og der har været stor aktivitet på træningspladsen. I sommerhalvåret har der været træning på Hede Nielsen samt i skoven hver anden lørdag. I vinterhalvåret har vi trænet både om tirsdagen og om torsdagen ved klubhuset. Derudover har der været trænet på trælasten i Helsinge, Melby Crossklub samt diverse sporarealer.

Øvrige aktiviteter:
 Vi har deltaget i to områdebestyrelsesmøder, et områdemøde, et dommermøde, et formandsseminar i Sandbjerg repræsenteret ved Jan Lindgaard, samt en træningsweekend arrangeret af Tåstrup afdeling.

Vi har afholdt et kåringshold, en træningsweekend med fokus på lydighed v./Kim Snedker Johansen, figurantkurser, en arbejdsdag, en årsfest og en juleafslutning.

Nogle vil måske bemærke, at den traditionelle familiedag ikke er nævnt blandt ovenstående. Jeg kommenterede på det i beretningen sidste år, men gør det gerne igen, for jeg synes, det er virkelig ærgerligt. Og med henvisning til det indledende afsnit om medlemmer, klubånd og fællesskab, mener jeg også, at vi skal passe på ikke at sløjfe nogle af de ting, der trods alt er med til at styrke sammenholdet og tilknytningen til afdelingen.

Derfor var det også meget glædeligt, at nogle friske tøser tog initiativ til i sidste øjeblik at stable en juleafslutning på benene og ikke mindst, at rigtig mange medlemmer valgte at bakke op om dette.

Dette er selvsagt min sidste beretning som formand for Frederiksværk afdeling. Mit ønske og håb er, at vores klub altid vil være et sted, hvor der er plads til alle. At alle medlemmer bliver respekteret for hver deres forudsætninger, erfaringer, holdninger, træningsmetoder og principper. At Frederiksværk afdeling fortsat vil være kendt for det gode sociale fællesskab, der hidtil har hersket i klubben.

Ligeledes håber jeg, at fokus fremadrettet fortsat vil ligge på det faktum, at vi er og skal være en konkurrenceforening.

I 2012 havde bestyrelsen en målsætning omkring at højne niveauet for vores konkurrencehunde. Dette blandt andre ting gennem afholdelse af kurset i foråret og gennem lydigheds cuppen. Begge dele har været en succes set med mine øjne.


Til sidst vil jeg gerne takke skoven, vores sporarealer, Hede Nielsen, personer vedr. klubhuset, Trælasten i Helsinge, arealudvalget, festudvalg, figuranter, dommere, overdommere, tilrettelæggere, kantine samt alle andre, der har hjulpet Frederiksværk afdeling. Jeg vil gerne takke især vores bidefiguranter, som udfører et hårdt og stort stykke arbejde på træningspladsen. Jeg vil gerne sige en særlig tak til bestyrelsen for det meget store stykke arbejde, de har lavet i 2012. Og jeg vil gerne takke dem for den opbakning og tillid, de har vist mig i mine år som formand. Jeg har været glad for at være formand for klubben, og synes, vi har en klub, vi kan være stolte af. I den forbindelse er det også vigtigt for mig at understrege, at det udelukkende er af personlige og for mig glædelige årsager jeg går af.

Sidst men ikke mindst vil jeg gerne takke alle medlemmer, der engagerer sig i Frederiksværk afdeling. Uden jer ville vores forening ikke fungere.

Formand, Rikke Frederiksen

Glædelig jul og tak for denne gang...
18. december 2012

Tiden er ved at rinde ud.... både for kalenderåret 2012, men også for min tid som formand i Frederiksværk afdeling. Egentlig har det været en let beslutning at træffe, da det jo er af helt personlige årsager, jeg vælger at trække mig. Men det betyder ikke, at det er uden spekulationer og bekymringer. Frederiksværk afdeling betyder noget særligt for mig, som jeg er sikker på, den også gør for mange af jer. Og det er ingen hemmelighed, at folk ikke ligefrem står i kø for at indtage formandsposten. Ikke desto mindre er det en kendsgerning, at vores afdeling ikke kan fortsætte uden en sådan. Jeg kan slet ikke beskrive, hvor ked af det, ærgerlig og bitter jeg vil blive, hvis jeg efter vores generalforsamling skal meddele hovedbestyrelsen, at Frederiksværk afdeling ikke længere eksisterer. Jeg håber derfor inderligt, at I hver især vil overveje, om I enten selv vil påtage jer opgaven eller kommer med andre forslag. 
Sidste år på samme tid skrev jeg noget om, hvor travlt vi ville få og, hvor vigtigt det var, at alle i klubben yder deres andel og byder ind, der hvor de kan. Dette gælder omend endnu mere i det kommende år. Der skal nye kræfter til og måske også nye idéer, og heldigvis kan det jo også være positivt med forandringer, selvom vi er tilbøjelig til, at tingene helst skal være som de 'plejer'.
Nu er det jo ikke nogen beretning, men jeg vil alligvel benytte lejligheden til at takke især bestyrelsen, men også alle andre i klubben for jeres opbakning gennem årene. Jeg vil ønske jer alle sammen og jeres familier en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår.
Og så er jeg jo formand et par måneder endnu...;-)

Kærlig hilsen
Rikke

Nye tiltag...
21. april 2012

Kære medlemmer,

På sidst afholdte bestyrelsesmøde blev der vedtaget nogle ændringer samt nye tiltag. 
Først og fremmest har vi evalueret sidste års målsætning og lavet en ny for 2012. Og som med alle andre ting, er det ikke noget bestyrelsen alene kan opfylde, men er baseret på en fælles indsats fra alle medlemmer.
De officielle træningstider er reduceret til torsdag og søndag. Årsagen til dette er, at vi ikke har kapacitet nok i klubben til at tilbyde mere. Det betyder dog ikke, at man ikke længere kan træne om tirsdagen - eller alle de andre dage for den sags skyld. I praksis tror jeg heller ikke, det får den store betydning, da de fleste af os vil komme alligevel. Men det betyder, at man ikke kan forvente, at der vil stå figuranter/instruktører til rådighed. Træningen om lørdagen i skoven vil være et tilbud, hvor man i et tidsrum kan komme og træne rundering. Tidsplan for dette kommer snarest.
Vi er i skrivende stund i fuld sving med at planlægge et weekendkursus i lydighedstræning med Kim Johansen fra DCH. Jeg vil helt klart anbefale alle, der har mulighed for det, at deltage. Datoerne er d. 19.-20. maj. Invitation med uddybende informationer bliver lagt ud her på hjemmesiden i løbet af næste uge. Efterfølgende vil der blive arrangeret en Lydigheds Cup. Tanken er, at man skal stille i minimum tre ud af fem konkurrencer i øvelserne 1-6 (gælder også for kåringshunde). De tre bedste resultater tæller og vinderen kåres til årsfesten.
Tjek kalenderen for nye datoer. Der er blandt andet sat en dato for arbejdsdagen, hvor vi håber, der kommer rigtig mange og giver en hånd med. Vi starter som sædvanlig med morgenmad i klubhuset kl. 9.00 og slutter af med frokost. 
Hvis nogle af jer ikke kan finde en dato for familiedagen, ja så er den god nok. Da vi i de senere år har været nødsaget til at aflyse den to gange på grund af manglende tilmelding, har vi selvfølgelig taget det til efterretning. Men hvis vi har tolket interessen for denne fine, gamle tradition forkert, er enhver, der skulle have lyst, mere end velkommen til at arrangere den.

Vi håber, der vil være interesse for og opbakning til disse nye tiltag. 
Held og lykke til alle, der skal stille i oprykningerne.

På bestyrelsens vegne
RikkeVedr. skoven
24. marts 2012

Kære medlemmer,

Der er kommet besked fra Naturstyrelsen om, at vi ikke længere kan træne i Ullerup skov på grund af utilfredshed hos lokalsamfundet. Vi skal i en periode afprøve Grønnæsse skov på den sydlige side af Amtsvejen - altså IKKE der, hvor vi tidligere har været, men på modsatte side. Dette er gældende allerede fra lørdag d. 31. marts.
Tom har været så venlig, tak Tom, at lave nye medlemskort til alle. Har du ikke allerede modtaget dit, ligger det på Hede Nielsen eller i klubhuset. Kortet skal medbringes HVER GANG vi er i skoven og fremvises for Naturstyrelsen som en form for legitimation, såfremt de retter henvendelse til os. Dette er udelukkende for at minimere risikoen for, at andre udgiver sig for at være fra Frederiksværk PH.

I nat går vi over til sommertid, hvilket medfører, at vi starter sommertræningen i næste uge. Det vil sige, vi er på Hede Nielsen tirsdag og torsdag kl. 18.00 samt søndag kl. 9.00 (for dem, der kan komme op til tiden).

Kærlig hilsen
Rikke


VIGTIGT
Kære alle,

Vi har desværre fået en klage fra Naturstyrelsen. De har fået en henvendelse gående på, at vi skulle have forvist andre skovbrugere fra området med den begrundelse, at det er os, der har tilladelse til at være der. Jeg har svært ved at forestille mig at dette skulle være tilfældet. Men uanset, er det MEGET VIGTIGT, at vi fremover viser et meget stort hensyn overfor andre og afbryder øvelserne, såfremt der kommer andre skovgæster gående. Vi har på ingen måde ret til at genne andre væk fra skoven/området!
Alternativt får vi ikke fremover tilladelse til at være i skoven.

Rikke


Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

18.09 | 17:55

Mange tak Annette, jeg siger også tak for et super godt arrangement

...
12.09 | 17:59

Mange tak skal du have Anette.
Det var et super arrangement I havde lavet.

...
11.09 | 21:10

Stort tillykke til malene og torben for de flotte placeringer ved sjællandsmesterskabet. Annette ,ph Helsingør

...
25.06 | 17:12

Vær sød og send en mail til karin.hansen@pol.dk

...
Du kan lide denne side