Referater
Referat bestyrelsesmøde 10.6.18

Referat bestyrelsesmøde 10.6.18 i klubhuset

Tilstede: alle undtaget Jens B

AD1 Godkendelse af referat og protokol
Godkendt

AD2 Kassereren orienterer
Vi har fin økonomi. Beholdningen er ca. kr. 55.000.

AD3 Klubhus. Hvem gør hvad
Vi afventer officiel besked fra Forsyningen om vores klubhus. De skal komme med en løsningsmodel og vi vil på påberåbe os aldershævd. Torben tager bolden med John og evt. Morten A. Cross banen er 1. prioritet for placering af en skurvogn, vi kan også bruge cross banens lokaler og være på skolen. Tom har kontakten til cross banen. Vi kan stadig være på Heden og bruge arealet ved genbrugspladsen til træning.

AD4 Status træning og arealer
God aktivitet på Heden og i skoven. Nye medlemmer finder det nok lidt forvirrende.  Vi skal fastholde at medlemmer i Frederiksværk afd. selv bestemmer hvordan de træner og med hvem. Nye medlemmer skal være figuranter og bruge deres uddannelse så hurtigt som muligt.

AD5 Oprykning kriminalklassen
Kurt og Karin tager den. Seneste nyt om øvelser 10 er at der i oplægget skal være mulighed for at lave øvelsen et andet sted end skov. Så har vi ingen problemer med den.
(Efterfølgende blev konkurrencen aflyst og den HF der stillede tog til område 5)

AD6 Hjemmeside
Vores hjemmeside trænger til liv og opdatering. Karin spørger Joy om hun vil hjælpe med det.

AD7 Eventuelt
Vi skal, igen, huske hinanden på at vi ikke skal være så ”flinke” til konkurrencer, opvisninger og andre aktiviteter som involverer foreningens økonomi. Alle tilskuere, interne og eksterne, skal betale for fortæring og drikkevarer.

KH        

 
 


Referat bestyrelsesmøde 10.2.2018
eferat bestyrelsesmøde den 10.2.2018 i klubhuset

Tilstede: alle undtaget Jens Bjerre

AD 1 Godkendelse af referat og protokol
Godkendt men referat fra seneste ikke klar

AD2 Kassereren orienterer
Der er stadig en del der mangler at betale kontingent og for øl/vand. Hvis alle havde betalt øl/vand den 31.12.20117 var året endt med et lille overskud i stedet for lille underskud. Det nævner vi ved GF. Året resultat er bedre end budget. Der er også budget med underskud i 2018. Stiller forslag om forhøjelse af kontingent så vi kan komme på rette spor igen. Alt i alt ser økonomien ikke dårlig ud. Vi kan forvente en ekstra indtægt når vi tager SM selv.

AD3 Generalforsamling
Der er ingen indkomne forslag.

AD4 Områdemesterskab. Del 1
Der bliver udtagelse i unghundekalssen på søndag. I kriminalklassen stiller Martin på hjemmebane. De to patruljehunde og vinderhunde fordeles så det passer HF bedst. Der mangler folk i køkkenet. Problematisk at vi skal være afhængige af folk udefra for at kunne afholde konkurrence.

AD5 Status areal (Cross bane)
Der mangler stadig lys. Tom har rykket.

AD6 Status træning
God aktivitet på alle træningspladser. De nye medlemmer virker til at trives fint. Ingen problemer med plads i skoven selv om vi er flere om lørdagen. Der kommer for få om torsdagen, igen på tale at nedlægge det som fast træningsdag. Vi mangler indlæringsfiguranter i bid. Der har fra flere medlemmer været ønske om bidefigurant udefra. Vi forventer det bliver rejst på generalforsamlingen. Torben er meget imod men vil ikke modsætte sig det hvis der er flertal for at prøve og det bliver ren brugerbetaling.

AD7 Eventuelt
Vi inviterer til pølse efter områdemesterskal del 1 i anledning af vores 50 års fødselsdag. Til områdebestyrelsesmøde lægger vi billet ind på U2. Vi mener stadig det er for usikkert at byde ind til officielle konkurrencer pga. skovens regler om bidearbejde.

9.6.18


Referat bestyrelsesmøde 17.12.2017

Referat bestyrelsesmøde den 17.12.2017

Tilstede: alle undtaget Jens Bjerre

AD1. Generalforsamling
Torben og Karin er på valg og modtager genvalg. Bestyrelsen indstiller Jens Bjerre som suppleant og Martin Aaskilde som revisor. Hvis generalforsamlingen ønsker flere medlemmer i bestyrelsen er det også ok men bestyrelsen ser helst nogle udvalg til at varetage nogle af opgaverne.

AD2. Status cross banen
Der mangler stadig at blive sat lampe op og en løsning på nøgleproblematikken. Tom har bolden.

AD3. Status nye medlemmer fra Helsingør afd.
Vi giver ikke automatisk ok til flere overflytninger. Torben taler med Tove om hver enkelt hvis der kommer flere henvendelser. Vi er ikke interesseret i flere medlemmer lige nu.

AD4. LC 2018
Karin undersøger om Taastrup afd. er interesseret i at bytte dommere og eller bane til en eller flere af afdelingerne af LC. Torben mener det kommer til at knibe med at få tid til det hele, i det mindste i foråret.

AD5 Regnskab og budget
Der er et underskud på kr. 3.000 lige nu, det er lidt mindre end budgetteret. Underskud i ølkassen er på
kr. 2.500 – vi har altså næsten balance hvis alle regninger bliver betalt. Vi skal stramme op på det. Prisen til konkurrence skal op, vi er de eneste der giver gratis kaffe (det bliver vi ved med) og dem der har de laveste priser. Det har vi ikke råd til.

AD6 Spordage i starten af 2018
Der bliver to spordage i januar. Torben finder marker og datoer.

AD7 Eventuelt
Torben mener vi skal forsøge at træningstilladelse på arealet bag genbrugspladsen inden andre får samme ide. Karin tager den bold og taler evt. med Morten A om kontaktperson.

 

 

     

     


Referat bestyrelsesmøde 14.10.2017

Referat bestyrelsesmøde 14.10.17 i klubhuset
Tilstede: alle undtaget Jens Bjerre
AD1 Godkendelse af referat og protokol
Godkendt

AD2 Kassereren orienterer
Regnskab ser fint ud. Vi har overskud lige nu. Penge til præmier bliver lidt større end budgetteret, men vi kommer ikke til at overskride det budgetterede underskud men mindre der sker noget meget drastisk. Vi er 26 medlemmer og det er ok. Lidt debat om lodsejere, vi skal selvfølgelig nurse om ejerne af de ret få marker vi må bruge men skal også skære ned der hvor vi ikke har brugt markerne i flere år.

AD3 Status træning, start af lydighedshold
Vi har fået kåret 5 hunde. Ud af de 24 aktive medlemmer er de 13 konkurrencehunde, det er rigtig fint og bringer os nærmere til at kunne stille fuldt hold til områdemesterskabet. Det ser lovende ud allerede i 2018 hvor vi bør kunne vinde. Mette og Karin vil køre lydighedshold igen efter nogenlunde samme koncept som sidst. Karin sender mail til alle og hvis der er interesse starter vi i starten af december.

AD4. Status træning ved cross banen  
Der skal sætte en spot op så vi også kan træne om aftenen. Tom har dialog omkring nøgler og det der i øvrigt mangler før vi kan rykke ind. Marken er kommunens og pt forpagtet ud. Det er usikkert hvad der sker når aftalen udløber. Vi skal passe på med for meget larm, der skal ikke komme klager fra naboerne. Tom har meddelt at vi ikke får noget på skrift om vores aftale med cross klubben, det gør det en smule usikkert hvis der kommer ny bestyrelse men så længe vi ikke ofre mange penge på etablering er det stadig en god ide. Hede Nielsen er måske tæt på salg og så behøver vi cross banen til fast ugentlig træningsdag.  Klubhuset kan også bruges selv om arealet ikke er så stort og vi har skov uden de store problemer.

AD5 Årsfest.
Karin har undersøgt mulighederne i området. De steder vi kan være er alt for dyre. Foreningen har ikke penge til at holde egenbetalingen nede på det niveau medlemmer ønsker. Arranakke er ikke en mulighed, Karin spurgte i januar og fik svar at den var udlejet. Vi kan overveje at holde årsfest uden overnatning eller forsøge at finde et privat sted at være. Mette spørger Kristine om vi være i hendes sommerhus. Datoen er den 18.11. Karin sender mail til alle og tilmeldingsfrist er den 22.10

AD7 Klubmesterskab
Afholdes den 28. og 29.10. Hvis vi kan nøjes med den ene dag gør vi det. Prisen sat til kr. 100,00.

AD8 Eventuelt
Der skal mere disciplin omkring betaling af øl og vand når vi holder konkurrencer og andre arrangementer. Til kåringen var der rigtig mange der ikke fik betalt for fortæring. Vi er alt for flinke og det har vi ikke råd til.
Debat om økonomi generelt, lige nu ser det jo fint ud men det kan hurtigt gå galt. Overvejelser om at starte et kursushold til foråret. Vi bruger genbrugspokaler hvor det kan lade sig gøre. Debat om arealer generelt, Torben søger stadig efter et stykke privat skov vi kan leje, taler med Ditlev ved lejlighed. Det skal finansieres med brugerbetaling. Vi har 50 års jubilæum til næste år Juleafslutning den 9.12 med håndfrikadeller og lun leverpostej. Generalforsamling den 18.2.2018

 

 


Referat bestyrelsesmøde den 13.5.17

Referat bestyrelsesmøde afholdt den 13.05.17 i klubhuset

Tilstede: alle undtaget Jens Bjerre

(Dagsordre ændret efter mødes start)

AD1 Godkendelse af referat og protokol
Godkendt

AD2 Kassereren orienterer
Økonomien ser stadig meget fin ud. Budget 2017 er baseret på 30+2 medlemmer. PT er vi 26+2 men der er ikke noget kritisk i det. Løst og fast om indtjening på konkurrencer. Enighed om vi til næste områdebestyrelsesmøde vil opfordre til at deltagere og tilskuere køber drikkevare hos den arrangerende klub i stedet for at drikke egne medbragte. 

AD3 Status træningsareal ved cross banen
Det tegner rigtigt godt. Tom sørger for at vi får aftalen på skrift. Flagdagen er så alle kan være med. Det er ikke svært eller fysisk hårdt. Alle der deltager får et lod som de havde været figurant/dommer. Vi kan låne klubhuset med køkken og toilet til konkurrencer. Vi flytter springbrættet fra Heden til cross banen. Der er mulighed for vi kan have lidt grej låst inde. Lige umiddelbart kan vi få 3 nøgler. Vi skal undersøge om vi kan få flere og hvis ikke have en form for nøgleboks ordning så alle kan træne der når de vil. Vi kan få lys på græsplænen til vinter og derved bruge arealet hele vinteren. Vi skal passe på hundeglam og sørge for at hundene ikke sidder og larmer i bilerne.   

AD4 Status træning, hold og kåring
Der er fin aktivitet på træningsbanen og i skoven. Dog er der ikke det helt store fremmøde torsdag. Vi overvejer (igen) om torsdag skal være fast træningsdag. Mette og Karin starter lydighedshold til oktober. Torben tilbyder kåringstræning i ca. en måned til Morten, Linda, Fie, Thomas, Søren og Jesper med forventning om fremstilling til kåring lige efter sommerferien. Prøvekåring vil samtidig være klubmesterskab.

AD5 Opvisning Helsinge og ny henvendelse
Vi stiller til opvisning i Helsinge den 24.6. Der er kommet en ny henvendelse fra Skævinge by lav om vi vil komme til deres byfest i august. Enighed om det vil vi gerne. Karin er tovholder på begge opvisninger

AD6 Årsfest
Vi skal spørge Arrenakke om vi kan være der (opfølgning: er sket og det kan vi ikke). Det er vigtigt vi kan holde årsfesten et sted med overnatning. Vi skal også overveje konceptet. De seneste år har det nærmest været en klubaften. Skal vi mødes tidligt og gå tur, hjælpe hinanden med at pynte op, lave konkurrencer eller andet. Skal der være underholdning. Mulighederne er mange. Bestyrelsen er tovholdere og ambitionen er at det skal være fest ikke sammenkomst.   
(Mere opfølgning: Morten leder videre efter en spejderhytte i lokalområdet)

AD7 Klubhusdag
Den 17. og 18. juni. Vi skal lave rottesikring, tag, male udvendig, rydde op, almindelig rengøring og evt. rydde brombær bag klubhuset.

AD 8 Eventuelt
Torben arbejder på en træningsmanual som beskriver hvordan vi tilstræber at indlæring skal være. Altså efter de metoder der er beskrevet i materialet til instruktørkursus i PH regi. Årsagen er bl.a. at flere nye medlemmer har givet udtryk for de føler sig forvirret over de mange forskellige input til træningen. Lidt debat om nødvendigheden at sådan en håndbog og om det kan løse problemet i forhold til nye medlemmer.
Karin arbejder på en flyer vi kan give til de vi møder i skoven. 

07.06.17 KH  


Referat ordinær generalforsamling 2017

Dansk Politihundeforening Frederiksværk afd.

Referat ordinær generalforsamling den 19.2.2017

AD1 Valg af dirigent
John Nielsen blev valgt. Generalforsamling erklæret lovlig indkaldt.

AD2 Valg af referent og stemmetæller
Referent: Karin. Stemmetællere: Marlene og Rene

AD3 Formandens beretning 2016
Hele beretningen:
”Frederiksværk afdeling bestod pr. 31.12.2016 af 35 aktive, deraf 4 i sektion 1, og 2 passive medlemmer, det er en lille fremgang i forhold til 2015.
Konkurrencer: Frederiksværk afdeling har deltaget i følgende konkurrencer, med hunde, dommere, figuranter mm: områdemesterskab del 1+2 samt finalen. Ung hunde oprykning 1+2. Oprykning i patrulje og kriminalklassen. Udtagelseskonkurrence i alle 3 klasser. DM ingen hunde fra sektion 2 heldigvis havde vi Lars fra sektion 1 i patruljeklassen og 3 dommere fra Frederiksværk. Lokalkonkurrence (prøvekåring). Klubmesterskab. 6 gange lydigscup. 
Resultaterne er fejret ved årsfesten.
Vi afholdte udtagelseskonkurrencen i kriminalklassen, noget af en opgave må vi sige, kæmpe arbejde vedr. arealer, lige så stort et arbejdede at skaffe dommere. Vi har kendt datoen i meget lang tid, trods det manglede der hjemmebane dommere. Det bliver bare rigtig meget op ad bakke for de ansvarlige øvelsesledere, nogen løber meget stærkt, både før, under og efter konkurrencen. Vi magtede kun at stille 2 hjemmebane dommere. Når vi påtager os, en så stor opgave som en kriminal udtagelse med overdommer udefra osv skal en stor del af afdelingen være på banen, det gælder også vores dommere. Vi plejer ikke at have det problem, så mon ikke det var et enkeltstående tilfælde.
På positiv siden skal det nævnes at nogen træder til når det kniber, stor hjælp fra John og Tom vedr. arealer stor indsats fra vores figuranter, Søren, Patrick, Morten, Thomas og Marlene, vores 2 dommere, John og Mette. Forplejning Fie, Marlene, Lotte, Rie og Torben B. sidst nævnte klarede også lige listeførerjobbet.
Karin klarede alt papir arbejdet, brugte rigtig mange kræfter på dommer problemet, sidste dommer kom i hus 2 dage før konkurrencen oven i det hele skulle hun så lige være øvelses leder på dagen da Torben var ude som dommer.
Træning: Der er blevet trænet flittig over hele linjen, på Hede Nielsen, i skoven, ved klubhuset, diverse sporarealer mm. Vi har desværre ikke fået afholdt vores tema dage, grundet manglende tid, årsagen kan være det at vi har brugt lidt for meget tid og lidt for mange kræfter på møder/skriverier i forsøget på at finde et nyt sted til vores klubhus. Et andet område hvor vi har brugt tid og kræfter er nye medlemmer, som af den ene eller anden grund koster skriverier, mails, forskellige uenigheder som skal løses, alt sammen noget der tager tid, fra det som det egentligt handler om, hundetræning. Det er tid til at lægge mere energi på træningsdelen. Vi har dog stadig gang i en ny mulighed vedr. endnu et trænings sted ved Cross banen med bla. spormuligheder, måske lys om vinteren, der er dd ikke lavet en helt fast aftale, men der arbejdes på sagen. Som det ser ud nu bliver vi hvor vi er, men øger valgmulighederne, så vi ikke slider på det samme sted hele tiden.

Øvrige aktiviteter: Årsfest. Bestyrelsesmøder. Områdebestyrelsesmøder. Områdemøde. Sektionsmøde ved DM. Dommermøde. Der har været deltagelse i træningsweekend som Tåstrup afholder. Diverse mærkedage, receptioner, jubilæer, begravelse. En arbejdsdag ved klubhuset, med meget dårligt fremmøde.
Til sidst: Tak til lodsejere, Hede Nielsen, Erik Andersen, skoven og til alle der har givet en ekstra hånd til Frederiksværk afd.”
Torben 

Rikke spurgte ind til vores dialog med Halsnæs kommune og Torben redegjorde for forløbet. Det er ikke fordi kommunen ikke vil hjælpe os men det de kan tilbyde harmonerer desværre ikke med vores behov. Som et eksempel nævnte Torben at vi har fået lov til at bruge arealet langs med vejen ned til lystbådehavnen. Til en leje af kr. 0 om året men vi må ikke sætte et flytbart dyre hegn op og så kan vi jo ikke bruge arealet.

Formandens beretning taget til efterretning og godkendt af generalforsamlingen

AD4 Kassereren fremlægger regnskab for 2016 til godkendelse. Ved godkendelse meddeles descharge
I budget for 2016 var et underskud. Realiseret blev det et pænt overskud. Det skyldes dels mindre udgifter og dels gode indtægter på bl.a. årsfesten.. Budget for 2017 er også med underskud. Det skyldes bl.a. at vi ikke skal regne med indtægter fra bladdrift. Torben B kunne redegøre for den triste situation omkring vores blad. Torben J forventer en medlemsnedgang men syntes ikke det er alarmerende. Det er vigtigere vi har lidt færre medlemmer der alle er aktive end mange medlemmer hvor en del så ikke kommer på træningspladsen. Vi skal holde på vores ”formue” så vi er sikret hvis vi pludseligt skal finde et nyt klubhus for egen regning.      

AD5 Fastlæggelse af kontingent for 2018
Der kommer en stigning til hovedforeningen i 2018 på kr. 50,00. Bestyrelsen anbefalet at vi ud over den stigning også lader kontingentet til vores egen afdeling stige med kr. 25,00 så det fremover koster kr. 800,00 for aktive medlemmer at være medlem af Frederiksværk afdeling. En del debat og spørgsmål om dette. Forslag om tiltag til at hverve flere medlemmer, tjene penge på kursushold, billigere årsfest så flere deltager. Bestyrelsen svarede at vi ikke ressourcer til kursushold, alle der har lyst kan selvfølgelig byde ind og tage et hold, og at flere medlemmer ikke nødvendigvis giver overskud på driftsregnskabet. Årsfesten er i forvejen meget billig men ønsket om et større tilskud er taget til efterretning. Ønske om afstemning ved håndsopretning: For forslag: 9. Imod forslag: 1. Hverken for eller imod: 2. Kontingent for 2018 vedtaget.

AD6 Indkomne forslag
Der var indkommet 4 forslag fra Marlene
Forslag om uddannelse af flere bidefiguranter.
Det er der bred enighed om vi skal. Vi har ikke et træningsudvalg der kan tage hånd om det men alle kan byde ind med forslag og emner. Vi sender meget gerne interesseret på kursus.
Forslag om træningsweekend.
Bestyrelsen bakker helt op om det initiativ som Linda og Marlene har og giver også gerne tilskud hvis træningen har afsæt i Den Grønne Bog.
Forslag om køb af klub tøj
God ide. Rene undersøger mulighederne hos bl.a. Kenjan
Forslag om indkøb af en flexpole
Det kan vi godt. Torben nævnte i den forbindelse at hvis nogen mener vi mangler trænings materialer skal de bare sige det til bestyrelsen som kan tage stilling. Det behøver ikke at være et punkt til generalforsamlingen

AD7 Valg til bestyrelsen
Genvalg til Mette og Torben B.

AD8 Valg af suppleant
Jens blev genvalgt

AD9 Valg af revisor
Martin blev genvalgt

AD10 Eventuelt
General debat om medlemstal. Torben nævnte (igen) at vi ikke nødvendigvis skal være mange, med vi skal være gode og opnå resultater. Som målsætning har Torben at vi skal kunne stille fuldt hold til områdemesterskabet og vi skal have kåret de, efterhånden ret mange, hunde der er klar i år. Jan kom med visdomsordene at uden elite ingen bredde og vi skal have endnu mere focus på det det drejer om, nemlig konkurrencer og resultater. Bred enighed om vi skal være bedre til at sluse nye medlemmer ind i vores forening. Debat om økonomi, hvilke muligheder har vi, mulighed for kursushold blev nævnt igen  og det er en god ide men vi har ikke ressourcer til kursushold lige nu. Vi kan sætte prisen op øl og vand, i dagligdagen og eller til konkurrencer. Vi kan genindføre træningsgebyr. Det blev nævnt at vores kontingent er lavt hvis vi ser på andre lokal afdelinger. I Skovbo afd. f.eks. betales kr. 1200 årlig. Altså en del muligheder for at styrke vores økonomi men det er heldigvis ikke nødvendigt lige nu.  
Generalforsamling slut kl. 13.30


Referat betyrelsesmøde 5.2.17

Referat bestyrelsesmøde afholdt den 05.02.17 i klubhuset
Tilstede alle undtaget Jens Bjerre

AD1 Godkendelse af referat og protokol
Godkendt

AD2 Generalforsamling, indkommende forslag
Bestyrelsen ser ingen problemer med de indkomne forslag. Formandens beretning læst op og forhånds godkendt

AD3 Status træning og hold, herunder eventuelle nye medlemmer
Der er fint fremmøde til træning og lydighedsholdet men der mangler stadig resultater. Vi skal have kåret  hunde, vores forening dør hvis vi ikke har konkurrencehunde. De to der i øjeblikket følger træningen vil blive tilbud medlemskab hvis de stadig holder på til udgangen af februar. Mette planlægger en venskabsdyst mod Helsingør for kåringshundene. Det kan samtidig gælde som prøvekåring. 

AD 4 Status træningsareal ved crossbanen  og på havnen
Vi kan træne på crossbanen når lokalet er klar. Der mangler lidt. Vi skal have et springbræt derud. Lidt debat om vi skal købe et nyt eller bruge et af dem vi har. Vi skal ikke have øl, vand og dyrt træningsgrej stående, der er mange indbrud og hærværk i området. Området ved havnen kan vi også bruge hvis vi laver en kontrakt med kommunen. Området er dog ikke så velegnet fordi vi ikke må sætte hegn op.

AD5 Forårets konkurrencer
Vi har områdemesterskab del 1 den 5.3. Vi skal have en skov mere. Karin har den bold. Tilmeldingsskema til alle konkurrencer gives til generalforsamlingen.   

AD6 Områdebestyrelsesmøde og områdemøde, har vi noget
Vi lægger op til debat om surfing mellem lokalafdelingerne. Vi ønsker U2
 eller patruljeudtagelsen til efteråret. (det blev kriminaludtagelsen)

AD7 Kassereren orienterer
Vi har en fin økonomi. Der en del der endnu ikke har betalt kontingent. Vi forventer et fald i medlemstallet. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at kontingentet fra 2018 bliver på kr. 800,00 årlig, begrundet i stigning til hovedforeningen og forventning om ekstra udgifter til renovering eller flytning af klubhuset.

AD8 Eventuelt
Ikke noget.

KH 18.02.17


Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

18.09 | 17:55

Mange tak Annette, jeg siger også tak for et super godt arrangement

...
12.09 | 17:59

Mange tak skal du have Anette.
Det var et super arrangement I havde lavet.

...
11.09 | 21:10

Stort tillykke til malene og torben for de flotte placeringer ved sjællandsmesterskabet. Annette ,ph Helsingør

...
25.06 | 17:12

Vær sød og send en mail til karin.hansen@pol.dk

...
Du kan lide denne side